19 oktober 2023 kl. 09.30-12.00

Ensam är inte stark – vad behövs för att lösa uppdrag tillsammans?

SKR bjuder in dig till en utforskande seminarieserie om styrning och ledning i tre delar; Hur styr vi tillsammans och hur säkrar vi att styrningen ger önskad effekt hos dem vi finns till för? SKR, forskare, författare och deltagande ledningsgrupper utforskar frågorna tillsammans. 

Anmäl dig

Innehåll seminarium2

Med seminarieserien vill SKR väcka och fördjupa våra medlemmars centrala utmaningar kring framtidens styrning och ledning. Ingen sitter på alla svar men alla sitter på många tankar och erfarenheter. Deltagande ledningsgrupper får en gemensam utgångspunkt och delar tankar, idéer och perspektiv med varandra.

 • När vi inte längre har resurser att klara välfärdsuppdraget själva, hur löser vi det då tillsammans?
 • Vilka resurser finns att tillgå och vilka utmaningar och möjligheter skapar samverkan i styrningen av den egna organisationen och tillsammans med andra?
 • Kan vi lösa några av våra uppdrag också tillsammans med dem vi finns till för och hur behöver vi som chefer, ledare och medarbetare agera för att stödja nödvändiga förändringar?

Under hela programmet medverkar Lennart Wittberg, författare, föreläsare, utbildare, utredare och rådgivare. Lennart har en bakgrund som strateg hos Skatteverket och var med och bidrog till att göra Skatteverket till en av Sveriges mest framgångsrika myndigheter.

Att utveckla en verksamhet eller att styra den handlar inte om att följa en viss modell, det handlar om att förstå sin verksamhet, förstå sammanhanget och kunna agera i en komplex värld med allt vad det innebär. Det är detta som jag kallar för strategiskt tänkande. Lennart Wittberg

Målgrupp

Den primära målgruppen är ledningsgrupper i kommuner och regioner men även andra intresserade är välkomna. Seminarieserien ger störst nytta och effekt om hela ledningsgruppen deltar samtidigt.

Medverkande

 • Gissur Erlingsson, professor, Linköpings universitet
 • Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköping
 • Malena Tovesson, kommundirektör, Nässjö kommun
 • Lennart Wittberg, författare, föreläsare och rådgivare
 • Linda Nordberg, Lisa Lindell och Linda Persson Melin, SKR

Gissur Erlingsson är professor i statsvetenskap, Centrum för kommunstrategiska studier, vid Linköpings universitet. Han är bland annat projektledare för ett forskningsprojekt som försöker studera effekterna av samverkan på bland annat ekonomi och demokrati. Han är medförfattare av rapporten; Mellankommunal samverkan och dess effekter.

Mellankommunal samverkan och dess effekter (PDF)

Fler tillfällen i serien

Med fokus på dem vi finns till för – att styra för effekt i det offentliga uppdraget 12 december

Informationsansvarig

 • Linda Nordberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.