20 april 2021 kl. 13.00-15.30

En revision som skapar trygghet och nytta

Välkomna till en digital konferens om kommunal revision. Vi tar upp ämnen som granskning i Corona-tider, revisionens roll i att förebygga välfärdsbrottslighet och ny standard för granskning av kommunala räkenskaper.

Anmäl dig

Innehåll

Vi sänder konferensen live från SKR:s lokaler. Möjlighet till frågor i chat finns under hela sändningen. Moderatorer är Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR.

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer, lekmannarevisorer, sakkunniga biträden samt uppdragsgivaren fullmäktige

Program

Välkomna

En revision som bidrar till att skapa trygghet och nytta i organisationen.
Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Hur har revisionen granskat Corona-krisen?

Anna Eklöf, SKR

Region Västerbottens krisberedskap och krisledning under Coronapandemin

Under 2020 har Region Västerbottens revisorer granskat regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens krisberedskap. Fokus i granskningen har varit styrelsens och nämndens styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med krisberedskap samt krisledningen under den pågående pandemin.

Malin Hedlund, sakkunnig, Revisionskontoret Region Västerbotten

Reflektioner om granskning

Intervju med Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet samt ledamot i Coronakommissionen (förinspelad intervju).

Revisionens roll i att motverka välfärdsbrottslighet och korruption

Kommuner och regioner utsätts för välfärdsbrottlighet och korruption inom allt fler verksamheter. Kan revisionen ha en roll i det förebyggande arbetet?

Lotta Ricklander, SKR

Uppdrag till Brottsförebyggande Rådet om välfärdsbrott mot kommuner och regioner

Johanna Skinnari, biträdande enhetschef, Brottförebyggande Rådet

Granskar revisionen välfärdsbrottslighet och korruption?

En studie har gjorts av hur revisionen granskar området.

Helene Ersson, konsult (förinspelad intervju)

En ny standard för granskning av kommunala räkenskaper

  • Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
  • Karin Apelman, generalsekreterare på FAR
  • Anneli Lagebro, Ordförande för Skyrev tillika revisionsdirektör i Region Stockholm

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Eklöf, handläggare, SKR

Lotta Ricklander, handläggare, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset