OBS! Evenemanget är avslutat!29 november 2022 kl. 14.00-15.00

E-legitimation och federationslösningar

Presentation av SKR:s tekniska vägledning inför Digitala Nationella Prov. Tips på lösningar, processer och leverantörer.

Anmäl dig

Innehåll

SKR presenterar sin tekniska vägledning inför Digitala Nationella Prov (DNP). Den bygger vidare på Skolverkets beskrivningar men är mer detaljerad och pekar ut möjliga lösningar, tillvägagångssätt och leverantörer.

Vägledningen beskriver bland annat: Hur man kommer igång med projekt, ansvar och rollfördelning. Val och etablering av Identitetsfederation, av e-legitimationer, av överföring av användardata till Skolverket och av IdP (den tekniska komponenten för säker användarhantering). Det finns möjlighet att ställa frågor via chatt.

Målgrupp

Personer som i olika roller inom skolverksamheten eller på it-sidan som ansvarar för förberedelserna för digitala nationella prov.

Medverkande

  • Börje Shameti Lewin, digital strateg Inera
  • Mikael Svensson, programansvarig för digitaliseringen i skolan SKR
  • Martin Misgeld, undervisningsråd Skolverket

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR