16 juni 2021 kl. 10.00-15.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Ekonomi och styrning i socialtjänsten – förutsättningar, utmaningar och möjligheter

Välkommen till en webbsänd dag om socialtjänstens ekonomi, förutsättningar och utmaningar kopplade till uppdraget, budgetprocess och internt samspel.

Anmäl dig

Innehåll

Socialtjänstens uppdrag är stort, komplext och innebär att utgöra samhällets yttersta skyddsnät. Till detta hör att socialtjänsten enligt lag inte har möjlighet att prioritera.

SKR:s ekonomirapport har de senaste åren visat att en stor del av kommunernas socialtjänst dras med återkommande underskott. Samhället och socialtjänsten har de senaste åren mött en rad större utmaningar att förhålla sig till som slagit ekonomiskt mot olika verksamheter – flyktingsituationen hösten 2015 och nu pandemin.

Att budgetera för socialtjänstens verksamhet innebär en rad utmaningar - kopplat till uppdraget, till samhällets förändringar, nya åtaganden, plötsliga utgifter, kostnadsdrivande förslag på nationell nivå och tillfälliga tillskott. Lokala demografiska och socioekonomiska förutsättningar innebär olika ekonomiska utmaningar på kort och lång sikt.

Fokus för dagen är på socialtjänstens ekonomi – med inslag av både hårda och mjuka frågor.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer, ekonomer och controllers inom socialtjänsten.

Program

10.00-10.10

Inledning

Hur omsätter vi några av samhällets viktigaste uppgifter, i en högst föränderlig värld, till kronor och ören? Dagens moderatorer, Jonathan Fransson, sektionen för ekonomi och styrning och Ove Ledin, socialtjänstsektionen, SKR, inleder dagen.

10.10-10.30

Socialtjänsten och underskotten

De områden med de största underskotten ligger år efter år inom socialtjänsten. Vad beror detta på? Hur ser förutsättningarna framåt ut i kommunsektorn och specifikt socialtjänstens verksamhetsområden? Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, går igenom socialtjänstens ekonomi.

10.30-11.00

Hur planerar vi strategiskt och långsiktigt när statsbidragen duggar tätt?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, går igenom de riktade statsbidragen de kommande åren. Hur påverkar omfattande statsbidrag socialtjänstens förutsättningar för långsiktig, strategisk planering och budgetering? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Lillemor Berglund, omsorgschef i Kungsbacka, berättar vilka utmaningar de ser i kommunen runt strategisk planering kopplat till riktade statsbidrag.

11.00-11.15

Paus

11.15-12.00

Budgetprocessen i den kommunala verksamheten

Borgholm berättar om hur de går från budgetprocess till verksamhet. Linda Kjellin, Linda Andreen och Maria Svanborg från Borgholms kommun berättar om hur man får en organisation där ekonomi och verksamhet drar åt samma håll.

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.30

Samspelet mellan socialnämnd och förvaltningschef runt budgetprocessen

Arion Chryssafis, socialnämndens ordförande och Ann-Charlotte Fager, socialchef Solna, berättar om samarbetet mellan nämnd och förvaltning runt budgetprocessen och ger en inblick i hur det löpande arbetet med bland annat uppföljning fungerar.

13.30-14.10

Avtalssamverkan – en modell för framtiden?

Från och med den 1 juli 2018 finns en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen och möjligheterna till samverkan för kommuner och regioner har förbättrats.

  • SKR ger en överblick av avtalssamverkan.
  • Mellerud och Bengtsfors har genom avtalssamverkan slagit samman socialförvaltningarna och har en socialchef. Tanja Mattsson, socialchef, berättar om processen.
  • Svedala och Trelleborg har ingått ett unikt samarbete genom avtalssamverkan där Trelleborg kommer att utföra hanteringen av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser åt Svedala. I Trelleborg får den som söker försörjningsstöd både beslut på sin ansökan och tid med arbetsmarknadssekreterare för planering mot egen försörjning inom en arbetsdag. Medverkar gör Leena Berlin Hallrup, socialchef i Svedala och Rehanna Ståhlstierna, avdelningschef i Trelleborg.

14.10-14.30

Paus

14.30-15.00

Budget för förebyggande och samordnat arbete i stuprör – hur gör kommunerna idag och hur ser önskemålen ut framåt?

Hur kan kommunerna arbeta strategiskt med finansieringen av långsiktigt, förebyggande och samordnat arbete? Hur gör vi när effekterna av hårt arbete i den egna förvaltningen blir kostnader men lönsamt i andra delar av systemet? Hur sker samverkan med andra förvaltningar, region eller myndigheter? Hur arbetar kommunerna idag och vad ser de för utmaningar och möjligheter framåt? Per Sandberg, förvaltningschef Arbete och välfärd, Växjö och Sara Kleijsen Åhlander, avdelningschef Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö Stad.

15.00-15.30

Hur möter vi framtidens ekonomiska utmaningar inom välfärdssektorn?

Hur ska kommunerna klara välfärdens finansiering på sikt givet de utmaningar vi ser utifrån bland annat den demografiska utvecklingen? Utgör digitaliseringen en av lösningarna? Kan verksamheterna bli mer effektiva utan att tappa i kvalitet? Kommer förslaget till en ny socialtjänstlag påverka socialtjänstens ekonomi och styrning framåt? Frågorna är många och vår panel bestående av Per Sandberg, förvaltningschef Arbete och välfärd i Växjö, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, Åsa Furén-Thulin, sektionschef socialtjänst SKR, går igenom de viktigaste utmaningarna och vad de ser som möjliga lösningar.

15.30

Avslutning

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset