30 november 2021 kl. 13.30-15.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Effektivitet, kvalitet och hälsofrämjande – tre sidor av samma mynt?

Hur hänger kommunens effektivitet, kvalitet och hälsofrämjande ihop? Vi reder i begreppen och ger exempel på hur vi tar tillvara kommunens resurser för att skapa god välfärd för våra invånare. Kan hälsofrämjande, förebyggande och långsiktigt arbete göra så att vi i sänker kostnader och ökar kvalitet i alla kommunens verksamheter?

Anmäl dig

Innehåll

Det gäller att använda pengarna på bästa sätt och hur styr vi då? Förändringar i demografi innebär att finansieringen av välfärden är en av de stora framtidsfrågorna.

Sakkunniga inom bland annat styrning och hälsobefrämjande arbete medverkar från SKR. Grästorps kommun beskriver hur ett hälsofrämjande förhållningssätt i kommunorganisationens styrning bidrar till kvalitet och effektivitet. Borås kommun berättar om hur bland annat "en kompensatorisk överenskommelse" och välfärdsbokslut bidragit till effektivitet och hälsofrämjande.

Målgrupp

Beslutsfattare, förtroendevald eller controller, och till dig som arbetar med kommunal uppföljning och analys, strategiskt utvecklings- eller folkhälsoarbete.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Filippa Myrbäck, handläggare SKR

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset