21 september 2022 kl. 08.30-12.00

Effektivare kommun: Fem perspektiv på kommunal effektivitet

Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar två digitala seminarier med olika innehåll, men som övergripande belyser temat ”ökad effektivitet”. Det första seminariet är ett forskarseminarium om fem perspektiv på kommunal effektivitet.

Anmäl dig

En hög effektivitet för kommuner innebär att en så god välfärd som möjligt skapas för medborgarna utifrån de begränsade resurser som finns tillgängliga. Ett demografiskt tryck, kärvare ekonomiska förutsättningar och nya förväntningar på service ställer krav på att förändra sitt sätt att organisera, styra och leda så att nya arbetssätt för en högre effektivitet kan hittas.

Målgrupp

Kommun- och förvaltningsledningar, både förtroendevalda och tjänstepersoner, samt stödfunktioner kring ekonomi, HR, kvalitet, med flera samt övriga som är intresserade av effektivisering

Innehåll och program seminarium 1

Fem forskare från olika universitet i Norden belyser genom sin forskning olika aspekter på effektivitet i den offentliga sektorn utifrån perspektiven organisera, styra och leda.

Introduktion till dagens tema

En kort introduktion till begreppet effektivitet och hur SKR ser på utveckling inom detta område.

Medverkande: Jonatan Alamo Block, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner

Duger det vi vet, eller måste vi tänka annorlunda kring kommunal effektivitet?

  • Vad innebär hög effektivitet i offentlig sektor?
  • Handlar det om att slipa på de befintliga arbetsprocesserna i de olika verksamheterna eller behöver vi se på effektivitet på ett annat sätt utifrån det breda kommunal uppdraget?
  • Om vi behöver tänka annorlunda, hur gör vi då?

Medverkande: Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet

Old Public Management, New Public Management, New Public Governance, hur styr vi egentligen?

Roland har i 25 år följt hur Stockholms stad styr sina verksamheter. Utifrån dessa erfarenheter reflekterar han kring olika styrlogiker och vilka effekter dessa ger på både kostnader och kvalitet.

Medverkande: Roland Almqvist, professor, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet

Ledarskap för utveckling och nyskapande

Mer av det samma eller fokus på att göra det som behövs, även om det är något annorlunda? Magnus pratar om ledarskap som en process som innebär att utmana existerande mönster och möjliggöra utveckling och nyskapande.

Medverkande: Magnus Larsson, lektor, Copenhagen Business School i Köpenhamn

Förändringsledning, en nödvändig kunskap

De flesta i en organisation har synpunkter på vad som behöver förändras, men det är många gånger svårt att gå från ord till handling och genomföra nödvändiga förändringar. Anette berättar om hur förändringsledning kan ge stöd till att uppnå högre effektivitet.

Medverkande: Anette Hallin, professor, Mälardalens Universitet, Åbo Akademi

Varierande engagemang och förmåga bland chefer, en grundläggande effektivitetsutmaning

Operativa ledare i kommunen är nyckelpersoner när det gäller att olika signaler i styrsystemet omsätts till faktisk handling. Vilken roll har chefer på mellannivå i styrkedjan och hur påverkar deras agerande effektiviteten i verksamheten?

Medverkande: Linda Hye, forskare, Morten Øgård, professor, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge

Vi avslutar med en gemensam diskussion bland de föredragande där åhörarna bjuds in att delta.

Delta på seminarium 2

Anmälan: nya vägar för lägre kostnader och högre kvalitet

Informationsansvarig

  • Gunnar Gidenstam
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR