23 november 2023 kl. 09.00-16.00

Dokumentation samt offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

En heldagskurs där deltagarna får översiktlig och grundläggande kunskap om den reglering som finns på området.

Anmäl dig

Innehåll

Nästan alla som arbetar inom socialtjänsten möter frågor som rör dokumentation samt offentlighet och sekretess. Dokumentation utgör ett viktigt arbetsredskap för personalen inom socialtjänsten men är dessutom avgörande för att garantera den enskildes rättssäkerhet. Det finns en omfattande och detaljerad reglering kring i vilken utsträckning dokumentation inom socialtjänsten ska ske. Vid sidan om det så ankommer det ofta på socialtjänsten att pröva om var och hur en uppgifter kan lämnas ut.

De regelverk som socialtjänsten ska tillämpa kan uppfattas som svåröverskådliga och krångliga att förstå. Prövningen av om en handling ska lämnas ut ska dessutom göras skyndsamt och en felaktig bedömning kan få allvarliga konsekvenser. Det är därför viktigt att du som arbetar inom socialtjänsten har kunskap om vad som gäller kring offentlighet och sekretess.

I denna heldagskurs får du som arbetar inom socialtjänsten en översikt och grundläggande kunskap om den reglering som finns på området. Vi går igenom grunderna kring hur dokumentationen ska ske. Vidare tar vi upp vad som utgör en allmän handling och hur sekretessen inom socialtjänsten är reglerad. Vi diskuterar olika situationer kring handlingsutlämnande som är vanliga inom socialtjänsten, när sekretessen bryts och i vilka situationer som socialtjänsten är skyldig att lämna uppgifter till exempelvis Polismyndigheten, Migrationsverket och andra myndigheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar inom socialtjänsten samt andra som kommer i kontakt med frågor om dokumentation, offentlighet och sekretess kopplat till socialtjänstens verksamhet. Det krävs inga förkunskaper av dig som deltagare för att delta i kursen.

Programpunkter

 • När det finns en skyldighet att dokumentera inom socialtjänsten
 • Hur dokumentationsskyldigheten ska fullgöras
 • Konkreta exempel angående bland annat dokumentation av orosanmälan och i personakter
 • Aktuella JO-uttalanden angående dokumentation
 • Vad som utgör en allmän handling
 • Sekretess inom socialtjänstens verksamhet och vilka sekretessen gäller mot
 • Sekretess mellan barn och vårdnadshavare samt andra ställföreträdare
 • När sekretessen bryts – möjlighet och skyldighet att lämna ut uppgifter
 • Samverkan med andra delar av kommunen och statliga myndigheter
 • Handläggningen av ett ärende om utlämnande av uppgifter eller handlingar
 • Vad som gäller om en sekretessbelagd handling lämnas ut.

Medverkande

 • Elin Persson, förbundsjurist vid avdelningen för juridik, SKR
 • Alexandra Lindberg, förbundsjurist vid avdelningen för juridik, SKR
 • Ylva Lindblom, förbundsjurist vid avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

 • Vi inleder med "digitalfika" från kl. 08.45 då vi ber samtliga "checka in" så vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan kursen börjar kl. 09.00. Observera att länken är personlig och krävs för att fullt ut kunna delta i kursens olika delar.
 • För att delta i zoomsändningen kan du antingen delta genom din webbläsare. Klistra in länken du får med bekräftelsebrevet direkt i webbläsaren (använd helst Chrome, Firefox eller Edge). Eller ladda ned Zoom-klienten på förhand. Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.

Informationsansvarig

 • Alexandra Lindberg
  Förbundsjurist
 • Elin Persson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.