OBS! Evenemanget är avslutat!29 november 2022 kl. 09.00-16.00

Dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning, fördjupning

Syftet med kursen är att informera på djupet om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

På kursen går vi på djupet beträffande bestämmelserna kring tillfällig dödsboförvaltning, kommunernas ansvar enligt begravningslagen, bouppteckning, bodelning samt förutsättningarna för en dödsboanmälan.

Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. Kursmaterialet är designat till att vara ett arbetsverktyg, innehållande flertalet lathundar och checklistor och ingår i deltagaravgiften.

Målgrupp

Handläggare av dödsboanmälningar och deras arbetsledare i kommunerna som genomgått grundkursen.

Program

08.30 Kaffe serveras för de som deltar på plats

09.00 Webbsändningen startar

09.00-10.00 Kort repetition av kommunens uppgifter vid dödsfall

Kommunens ansvar för gravsättning enligt begravningslagen

10.00-11.30 Skuldsituationen. Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?

10.15-10.45 Fikapaus

10.45-11.30 Skuldsituationen, fortsättning. Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.30 Provisorisk förvaltning, Hembesök, Överlämnande, Avveckling, Meddelande och överklagande av beslut

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Internationella dödsbon, Återstående frågor.

Under dagen bryter vi även för kortare pauser.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson , avdelningen för juridik, SKR
  • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Kursintyg

Kursintyg delges anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Praktisk information och andra kurstillfällen

För er som deltar via webb startar webbsändningen 9.00. Anmälda deltagare får länk och kursdokumentation via mejl före kursstart.

För deltagare på plats i SKR:s lokaler ingår förutom kursmaterialet även förmiddagkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Vänligen observera att andra utbildningar inom samma verksamhetsområde erbjuds under hösten 2022. Information publiceras här i SKR:s evenemangskalender.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.