13 september 2022 kl. 00.00-00.00

Diskriminering i arbetslivet

SKR erbjuder en digital kurs kring diskrimineringslagen och diskriminering i arbetslivet.

Anmälningslänk och mer information publiceras den 16 augusti kl. 09.00.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist

Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Informationsansvarig

  • Lina Cronebäck
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR