11 maj 2021 kl. 13.00-13.45  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digitalt studiebesök på särskilt boende i Övertorneå

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik visar digitala lösningar inom välfärdsteknik och ger rundtur på hälso- och sjukvårdsenheten på särskilt boende i Övertorneå. Under besöket berättar en sjuksköterska (MAS), om planering och övergång till mobilt arbetssätt.

Anmäl dig

Under studiebesöket kan deltagare ställa frågor via chatten.

Innehåll

Kompetenscenter Välfärdsteknik inleder nu en serie digitala studiebesök hos de tio modellkommunerna (Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå). Studiebesöken kommer fokusera på olika teman för varje besök.

Syftet är att inspirera till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, att ta del av Övertorneås verksamhet, träffa medarbetare och ställa frågor om kommunernas erfarenheter i implementering av välfärdsteknik.

Målsättningen är att kommuner som vill använda välfärdsteknik ska få inspiration till sin implementering.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna.

Målgrupp

Personer med en strategisk funktion, till exempel verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare och chefer.

Program

  • Välkommen och introduktion
  • Film som demonstrerar välfärdsteknik på särskilt boende.
  • Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten berättar om organisation och mobilt arbetssätt.
  • Representanter från kommunen svarar på frågor.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Eva Sahlén, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset