5 oktober 2021 kl. 11.00-11.45

Digitalt studiebesök i Karlstad

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik ger en rundtur på Resurscentrum i Karlstad som ska bli nav för utvecklingen av framtida vård- och omsorgstjänster. Under besöket får du ta del av hur långt man kommit och kan ställa frågor till nyckelpersoner i arbetet med digitaliseringen av äldreomsorgen i Karlstad.

Anmäl dig

Innehåll

Kompetenscenter Välfärdsteknik fortsätter serien om digitala studiebesök hos de tio modellkommunerna (Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå). Studiebesöken fokuserar på olika teman för varje besök.

Under detta besök får du ta del av Karlstads kommuns arbete med digitaliseringen av äldreomsorgen genom en rundtur på vårt Resurscentrum. Du får också träffa medarbetare och ställa frågor direkt till dem.

Syftet är att öva praktiskt på att identifiera och mäta nyttor och få stöd till fortsatt systematiskt arbete på hemmaplan.

Målgrupp

Personer med en strategisk funktion, till exempel verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare och chefer.

Program

  • Välkommen till Karlstads kommun – en kort presentation.
  • Hur Karlstad arbetar för att öka kunskapen om bland annat välfärdsteknik – digitalt besök på Resurscentrum.
  • Hur Karlstad vill arbeta vidare med att utveckla mer välfärdsteknik i samspel mellan de som behöver tjänsterna, de företag som kan ta fram lämpliga produkter och kommunen som vårdgivare.
  • Möjlighet att ställa frågor. De frågor som inte kan besvaras vid studiebesöket kommer att besvaras i efterhand.

Medverkande

  • Marie Johansson, Utvecklingschef vård- och omsorgsförvaltningen
  • Maria Hasslid, Enhetschef Resurscentrum
  • Christian Holm Barenfeld, Ordförande vård- och omsorgsnämnden
  • Gunilla Öberg, Vård- och omsorgsdirektör
  • Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor

Ansvarig för innehåll:

Eva Sahlén, projektsamordnare SKR

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset