11 januari 2022 kl. 13.00-13.45  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digitalt studiebesök i Kalmar

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik visar hur Kalmar kommun jobbar med välfärdsteknik på ett av sina korttidsboenden. Kan korttiden vara en språngbräda för att få ut mer välfärdsteknik till våra omsorgstagare? Under besöket kan ställa frågor till nyckelpersonerna i arbetet.

Anmäl dig

Innehåll

Kompetenscenter Välfärdsteknik fortsätter serien om digitala studiebesök hos de tio modellkommunerna (Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå). Studiebesöken fokuserar på olika teman för varje besök.

Under detta besök får du ta del av Kalmar kommun arbete med välfärdsteknik på ett av deras korttidsboenden. Du får också träffa medarbetare och ställa frågor direkt till dem.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna.

Målgrupp

Personer med en strategisk funktion, till exempel verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare och chefer.

Program

  • Välkommen och introduktion.
  • Film om korttiden.
  • Projektledare Victor Forsberg berättar om projektet och vilka förhoppningar som finns.
  • Representanter från kommunen svarar på frågor.

Medverkande

  • Victor Forsberg, projektledare, Kalmar kommun
  • Linda Axelsson, enhetschef, Kalmar Kommun
  • Elin Lönnqvist, enhetschef, Kalmar kommun
  • Anneli Harnegård, verksamhetschef, Kalmar kommun

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Victor Forsberg, Kalmar Kommun
Gabriella Flodén, SKR

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR