3 oktober 2023 kl. 13.00-15.00

Digitalt inköp inom äldreomsorgen – hur ska det hanteras?

Detta seminarium handlar om hinder och möjligheter för kommuner att hantera digitala inköp för äldre.

Anmäl dig

Innehåll

Kommuner har idag olika sätt att tillhandhålla inköp till invånare som har behov av stöd. Det kan både genomföras fysiskt med stöd av personal eller digitalt via en surfplatta. Fler och fler kommuner har börjat tillhandahålla stödet digitalt men sättet att göra det på skiljer sig åt. Under seminariet kommer vi gå igenom både hinder och möjligheter med de olika tillvägagångsätten utifrån bland annat avtal och avgifter. Även Lunds kommun medverkar och berättar om hur de hanterar sitt stöd av inköp och vilka erfarenheter de har med sig av detta.

Tid kommer att avsättas för frågor via chatten.

Målgrupp

 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • Chefer

Program

 • Hur genomför kommuner inköp idag?
 • Vad säger lagen?
 • Har ska kommuner tänka kring avgifter?
 • Erfarenheter från Lund

Medverkande

 • Eva Sahlén, samordnare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
 • Lena Dahlberg, projektledare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
 • Heidi Karlander, upphandlingsjurist
 • Alva Eriksson, upphandlingsjurist
 • Adrian Johansson, utvecklingsledare digitalisering Lunds kommun
 • Lena Carlereus, myndighetschef Lunds kommun

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.