22 april 2021 kl. 13.00-14.30

Digital omställning – en mötesplats om kommunernas förutsättningar för digital utveckling inom samhällsbyggnadsområdet

SKR startar upp en mötesplats under 2021 som fokuserar på förutsättningar som möjliggör för digital omställning inom samhällsbyggnadsområdet. Mötesplatsen innehåller inspiration och lärande från andra men också möjligheter till fördjupade samtal.

Anmäl dig

Innehåll

Samhället ställer allt högre krav på att mer information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster, analyser och beslut. Inom samhällsbyggnadsområdet pågår för närvarande ett omfattande utvecklingsarbete med syfte att skapa en ny nationell infrastruktur för geodata i samhällsbyggnadsprocessen. Kommunerna spelar en viktig roll i den nya infrastrukturen då man från och med 2022 åläggs att tillgängliggöra digital planinformation nationellt, på ett standardiserat sätt.

Att arbeta med digital detaljplaneinformation kommer delvis att kräva en annan organisation och andra arbetssätt än vad som traditionellt har behövts inom planprocessen. Förutsättningarna för arbetet skiljer sig åt beroende på både kommunstorlek och geografiskt läge och hur stor omställningen blir kan kommunen själv till viss del bestämma. Alla kommuner omfattas dock av omställningsarbetet och det finns ett stort värde i att lära av varandra. SKR startar därför upp en digital mötesplats under 2021 som fokuserar på förutsättningar som möjliggör för digital omställning. Under våren planerar vi för tre möten. Första mötesplatsen blir den 22 april. Då fokuserar vi på frågor om organisation och förankring. Varje mötesplats innehåller inspiration och lärande från andra men också möjligheter till fördjupade samtal. Mötesplatsen vänder sig till till aktörer som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna.

Målgrupp

Mötesplatsen vänder sig till aktörer som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna.

Program

Tema: Organisation och förankring – så lägger vi grunden för digital utveckling inom samhällsbyggnadsprocesserna

Vår plan för digitalisering, Umeå kommun

Samhällsbyggnad vid Umeå kommun har en rykande färsk plan för arbetet med digitalisering. Nu delar de med sig av erfarenheter i arbetet med att ta fram planen. Vilka metoder har man arbetat med och hur den färdiga planen ser ut. Och hur ser arbetssätten ut för att få framdrift i planen. Helt enkelt hur tänker man gå från ord till handling!

Mikael Brändström, strategisk chef, Samhällsbyggnad, Umeå kommun

Nyttovärdering för samsyn och handlingskraft - hur Haninge gick från tro, vilja och tycke till samsyn och fakta.

Vad kommer en obruten digital informationskedja i just Haninges samhällsbyggnadsprocess innebära för nyttor och kräva för kostnader för medborgare, företagare och internt på kommunen? En processövergripande nytto- och kostnadsvärdering gav svar på detta och hjälpte kommunen att lägga digi-handlingsplanen, identifiera möjliga hinder och äska extra digi-anslag.

Johanna Karlsson , Avdelningschef Geografisk information, Stadsbyggnadsförvaltningen, Haninge kommun

Moderatorer: Christina Thulin, SKR, Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum

Boka redan nu in datum för vårens två andra mötesplatser:

18 maj kl 13-14.30

Tema: Planarkitektens roll

3 juni kl 13-14.30

Tema: Systemleverantörer - dialog och kravställning med leverantör

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Christina Thulin, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset