3 december 2021 kl. 10.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digital kort föreläsning för toppolitiker om att bygga team och tillitsfulla möten

Vid tre tillfällen ges möjligheten att lyssna på en inspirationsföreläsning om ledarskapet och uppdraget som toppolitiker – att styra, leda och stärka demokratin i kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Bygga team och tillitsfulla möten – Ann Malmsten, senior konsult och coach på Indea, med lång erfarenhet av att stärka ledningar, både politiker och chefer.

Du har möjlighet att ställa frågor under tiden samt att stanna kvar 30 min efteråt för samtal och coaching med föreläsarna och Lena Lindgren, SKR.

Målgrupp

  • Kommunstyrelsens ordförande
  • Regionstyrelsens ordförande
  • Oppositionsråd
  • Heltidsarvoderat råd

Andra föreläsningar inom samma serie

Uppdraget som KSO och RSO, 8 oktober

Digital kort föreläsning för toppolitiker: Uppdraget som KSO och RSO, 8 oktober

Den 8 oktober ges en föreläsning om uppdraget som KSO/RSO. Då presenterar Johan Wännström, forskare och universitetslektor på CKS vid Linköpings universitet, en enkätstudie om innehållet i uppdraget, arbetsmiljön och behovet av utveckling.

Samarbetet mellan ledande politiker och chefer, 26 november

Digital kort föreläsning för toppolitiker: Samarbetet mellan ledande politiker och chefer, 26 november

Den 26 november presenteras forskning från KEFU i Lund om samarbetet mellan ledande politiker och chefer baserad på intervjuer i kommuner och regioner under våren 2021.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lena Lindgren, projektledare, SKR.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR