31 maj 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digitalisering i funktionshinderverksamhet

Ett seminarium om hur digitala lösningar kan användas i verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Anmäl dig

Innehåll

Personal och brukare från Eskilstuna, Karlstad och Lund, tre modellkommuner i SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik, och Göteborgs stad berättar om hur man utvecklat sina verksamheter med stöd av digitala lösningar. En utveckling som gjorts både för och tillsammans med brukarna. Seminariet är tänkt utgöra en inspiration till utveckling av verksamheten med stöd av digital teknik.

Målgrupp

Personal inom kommunal funktionshinderverksamhet.

Program

09.00-09.15 Information om dagens program

Eva Sahlén, samordnare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik, och Anna Thomsson, handläggare SKR Socialtjänstsektionen inleder dagen.

09.15- 09.30 Digital inkludering även för personer med funktionsnedsättningar

Pedro Landfors från Myndigheten för delaktighet informerar om myndighetens arbete med digital inkludering.

09.30-09.55 Hur ser digitaliseringen ut i funktionshinderverksamheten?

Julia Lindström från Socialstyrelsen informerar om resultatet från den senaste kartläggningen av socialtjänstens digitala utveckling med fokus på funktionshinderverksamheten.

09.55-10.05 PAUS

10.05-10.35 Karlstad

Om arbetet med att forma ett digitalt vägledande hem, en visningsmiljö för personer inom funktionshinderområdet och socialpsykiatri och om processen med att ta fram ett digitalt planeringsverktyg för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

10.35-11.05 Lund/Göteborg

I Göteborgs stad och Lunds kommun, inkluderas brukarna inom daglig verksamhet i verksamhetsutvecklingen av digitalisering.

Teknikmentorn Ulrica Selenius och Andre Andersson från Göteborgs stad kommer belysa vikten av att brukare inkluderas i förvaltningen och kommer visa praktiska exempel på hur brukare kan inkluderas i utvecklingen.

Tecknikcoachen Eron Teklehaimanot och Jimmy Strand från Lunds kommun kommer prata om vikten av kompetenshöjande insatser för medarbetare och visa på praktiska exempel hur brukare kan inkluderas i verksamhetens arbete med digitalisering.

11.05-11.10 PAUS

11.10-11.30 Eskilstuna

Hur kan man stötta verksamheter vid införande av välfärdsteknik och digitala lösningar?

Elin Lundqvist och Nathalie Rydelius berättar om Eskilstunas enhet för implementering av välfärdsteknik och digitala arbetssätt.

Ett konkret exempel på välfärdsteknik som Eskilstuna implementerat inom funktionshinderområdet är digitala läkemedelsgivare vilket Jenny Lund Eriksson kommer prata om utifrån sina erfarenheter.

11.30-11.50 Frågestund via chatt eller menti

11.50-12.00 Avslutning

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Eva Sahlén, samordnare SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR