24 maj 2022 kl. 13.00-14.15  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digitaliseringen i välfärden – vad tycker medarbetarna?

Välkommen till ett seminarium där SKR presenterar en ny rapport om medarbetares syn på och erfarenheter av digitalisering i välfärden.

Anmäl dig

Målgrupp

Personer som arbetar med och har intresse för personal- och kompetensförsörjningsfrågor, verksamhetsutveckling och digitalisering inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehåll

Välkommen till ett seminarium där SKR presenterar en ny rapport om medarbetares syn på och erfarenheter av digitalisering i välfärden. Pandemin har inneburit ändrade arbetssätt och nya verktyg för många av välfärdens verksamheter, oavsett fysisk närvaro eller distansarbete. Vilka lärdomar kan vi dra av erfarenheterna? Hur ser medarbetarna på ett allt med digitaliserat arbetsliv? Hur kan implementering av ny teknologi, nya system och arbetssätt göras bättre framöver?

Den åldrande befolkningen ger ökade behov av välfärdstjänster. Många invånare lever i en digitaliserad vardag där såväl olika tjänster som kontakter sker digitalt. Förväntan att få likartade lösningar i välfärdstjänster är stor. Rätt använt kan digitalisering bidra till att möta välfärdens utmaningar.

Digitalisering är mer än teknologi. För att ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver medarbetarna vara delaktiga och motiverade att arbeta på andra sätt. Det handlar om styrning, förändringsledning och kultur när verksamheter ska utvecklas med hjälp av digital teknik. Att utnyttja tekniken smart är dessutom en strategi för att möta kompetensutmaningen. Här har HR en nyckelroll.

Medverkande

På seminariet samtalar bland annat SKR:s digitaliseringschef Patrik Sundström, VGR:s digitaliseringsstrateg Erica Sandberg och Sundsvalls programledare för digitalisering Niklas Rahm om digitaliseringens potential för att klara och utveckla välfärdsuppdraget och vilken betydelse HR har i att leda den digitala omställningen. Digitalisering av framtidens välfärd för såväl effektiva verksamheter som hälsofrämjande arbetsplatser.

Rapporten presenteras av Tor Hatlevoll, arbetsmarknadsekonom på SKR. Rapporten är en uppföljare på 2020-års rapport "Digitalisering i välfärden- attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter" och är en del av satsningen Sveriges Viktigaste Jobb.

Rapport: Digitalisering i välfärden – attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR