24 augusti 2021 kl. 13.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digital detaljplan – systemlösningar och upphandlingsstöd

Ta del av lösningar kring plankarta och planbeskrivning från några systemleverantörer och upphandlingsstöd som tagits fram av Lantmäteriet för att stötta kommunerna i att kravställa detaljplaneinformation.

Anmäl dig

Innehåll

Arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess vilket ställer krav på nationellt standardiserad digital information. Från och med 2022 gäller nya krav för detaljplan och planbeskrivning och just nu pågår ett intensivt arbete hos de systemleverantörer som finns på marknaden med att utveckla sina olika plattformar för att möta kraven.

Under det här seminariet får du som deltagare ta del av lösningar kring plankarta och planbeskrivning från ett antal systemleverantörer. Vi kommer också att gå igenom det upphandlingsstöd som tagits fram av Lantmäteriet för att stötta kommunerna vid upphandling av detaljplaneinformation och system i enlighet med de nya kraven. Upphandlingsstödet ska underlätta för kommuner att kravställa detaljplaneinformation enligt såväl de nya föreskrifterna och specifikationerna som efter kommuns nuvarande och framtida behov. Seminariet genomförs i samarbete med Lantmäteriet och Boverket

Program

13.00 Introduktion

Love Edenborg och Christina Thulin, SKR

13.10 Digital detaljplan, upphandlingsstöd för kommuner

Jenny Carlstedt, Sweco

13.40 Systemlösningar för plankarta och planbeskrivning- demonstration av systemleverantörerna

Love Edenborg och Christina Thulin, SKR

13.45 Pass 1: NIRAS

14.00 Paus

14.15 Pass 2: S-Group Solutions

14.30 Pass 3: Sokigo

14.45 Pass 4: VA-utveckling

15.00 Gemensam summering

15.15 Seminariet avslutas

Målgrupp

Aktörer som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna.

Medverkande

  • Boverket
  • Lantmäteriet
  • Jenny Carlstedt, Sweco, systemleverantörer
  • Moderatorer: Love Edenborg och Christina Thulin, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Christina Thulin, handläggare

Love Edenborg, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset