22 juni 2021 kl. 10.00-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Det hållbara Sverige skapas lokalt

SKR och fyra svenska städer genomför i år frivilliga granskningar som en del i FN:s uppföljning av Agenda 2030. SKR:s rapport, ”Det hållbara Sverige skapas lokalt” syftar till att komplettera och stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå. Välkommen till ett webbinarium där SKR, de fyra städerna samt fler gäster diskuterar lärdomar och insikter utifrån de frivilliga granskningarna.

Agenda 2030 antogs av FN i september 2015. En del av genomförandet är årliga uppföljningar till FN:s High Level Political Forum (HLPF) som syftar till att belysa hur världens länder lyckas verkställa agendan. Det har blivit allt vanligare att kommuner/regioner lämnar in egna rapporter till FN för att komplettera den nationella nivån, i Voluntary Local Reviews (VLR). I år är det fyra svenska kommuner som lämnar in VLR; Helsingborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Kommunerna har även haft en dialog med regeringen i framtagandet av Sveriges nationella rapport.

SKR har i samband med HLPF gjort en egen frivillig granskning. Det är på initiativ av United Cities and Local Governents (UCLG) som lanserat formen Voluntary sub-national review (VSR). Syftet med en VSR är att komplettera och stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå och i förlängningen stärka horisontell och vertikal samverkan kring genomförandet av Agenda 2030.

Välkomna till ett webbinarium där vi lyfter det regionala och lokala perspektivet på Agenda 2030!

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som arbetar på strategisk nivå med att genomföra Agenda 2030.

Anmälan

Anmälan sker till Anna Eklöf, SKR, senast den 20 juni. Skriv namn, titel och organisation i anmälan. En länk skickas ut till alla anmälda den 21 juni.

anna.eklof@skr.se

Program

10.00–11.30

Det hållbara Sverige skapas lokalt

Carola Gunnarsson, SKR:s 1:e vice ordförande, håller inledningsanförande.

Vilken påverkan har subnationella granskningar globalt?

Intervju med Emilia Saiz, generalsekreterare på United Cities and Local Governments. Passet är på engelska.

Del 1: VLR som verktyg för implementeringen av Agenda 2030

  • Fokus på erfarenheter från de frivilliga granskningarna
  • Presentation av vardera VLR i korthet
  • Samtal: Samverkan med andra (globalt, nationellt, regionalt, lokalt) för att ställa om och skapa hållbar utveckling

Medverkande: Johan Lindqvist, senior rådgivare på Uppsala kommun och Helen Wiklund, hållbarhetsstrateg och teamledare livskvalitet på Helsingborgs stad.

Hur ökar vi takten i omställningen till hållbar utveckling?

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030.

Paus

Del 2: VLR som verktyg för implementeringen av Agenda 2030

  • Fokus på erfarenheter från de frivilliga granskningarna
  • Presentation av vardera VLR i korthet
  • Samtal: Hur integrera Agenda 2030 i den ordinarie styrningen?

Medverkande: Katarina Luhr (MP), Miljö- och klimatborgarråd, Stockholm och Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa, Malmö.

Vad kan svenska kommuner lära av erfarenheter från andra länder?

Ana Maria Vargas, forskningschef på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Passet är på engelska.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Eklöf, SKR.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR