OBS! Evenemanget är avslutat!2 juni 2023 kl. 09.00-10.00

Det digitala arvet hos kommuner och regioner

Forskning visar att kommuner och regioner behöver göra upp med sitt digitala arv för att kunna dra nytta av möjligheterna med digitalisering. I detta seminarium möts forskare och digitaliseringsansvariga kommunrepresentanter för att tala om nuläget och vägen framåt mot en ändamålsenlig digital infrastruktur.

Anmäl dig

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

 • Vad kännetecknar dagens digitala arv och hur hämmar det oss?
 • Vad är kännetecken för en långsiktigt hållbar digital infrastruktur?
 • Hur möjliggör vi en förflyttning från nuläge till nyläge?

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner inom kommun och region som arbetar med digitalisering, så som CDO/IT-chef (eller motsvarande), förvaltningschefer, digitaliseringsstrateger.

Program

Seminariet inleds med presentation av forskare kring hur dagens digitala arv hos kommuner och regioner hämmar digitalisering samt vad man ser behöver göras. Därefter berättar representanter från två kommuner om sitt arbete inom området. Vi avslutar med en allmän diskussion.

Medverkande

 • Johan Magnusson, professor Göteborgs universitet
 • Marcus Matteby, CDO Sundsvalls kommun
 • Iwona Carlsson, Digitaliseringschef Kungsbacka kommun
 • Fredrik Carlsson, digitaliseringsstrateg SKR
 • Ina Tidvall, digitaliseringsstrateg SKR

Informationsansvarig

 • Ina Tidvall
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.