10 november 2022 till 11 november 2022 kl. 00.00-00.00

Detaljplanekonferens 2022

Från grått till blått, från analog till digital – hållbar planering i praktiken

Anmäl dig

Innehåll

Dag 1, 10 november: klockan 13.00-16.30

Dag 2, 11 november: klockan 9.00-12.30

Välkommen till den årliga detaljplanekonferensen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i form av två digitala halvdagar. Årets konferens lyfter hållbar planering med särskilt fokus på vattenfrågorna och bjuder på flera inspirerande kommunexempel. Du får också höra mer om pågående nationella digitaliseringsuppdrag samt ta del av exempel från kommuner kring deras omställning till en digital planprocess. Dessutom blir det omvärldsspaning från SKR, aktuella rättsfall och panelsamtal med Boverket och Lantmäteriet kring förslagen om digitalisering av befintliga detaljplaner.

Målgrupp

Handläggare och chefer som arbetar med detaljplanering.

Program

Program kommer efter sommaren.

Medverkande

  • Boverket
  • Lantmäteriet
  • Kommuner under inbjudan

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR