7 oktober 2021 till 8 oktober 2021 kl. 13.00-12.30

Detaljplanekonferens 2021

Välkommen till konferensen där vi fokuserar på planprocessen – från idé till antagande i en digital värld

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till den årliga detaljplanekonferensen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i form av två digitala halvdagar. Dagarna fokuserar på detaljplaneprocessens olika delar med koppling till den pågående digitala utvecklingen. Under konferensen kommer du bland annat få ta del av inspirerande kommunexempel, omvärldsspaning från SKR, olika erfarenheter av upphandling inom planområdet samt inspel och aktuell information från Boverket och Länsstyrelsen.

Målgrupp

Handläggare och chefer som arbetar med detaljplanering

Program

Dag 1

7 oktober

Tid: 13.00-16.30

Dag 2

8 oktober

Tid: 09.00-12.15

Program kommer efter sommaren.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Love Edenborg, expert planering och byggande, SKR

Johan Sjöstrand, expert planering och byggande, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset