16 juni 2021 kl. 13.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Den politiska organisationen inför kommande mandatperiod

En workshop där vi fokuserar på den politiska organisationen i kommuner och eventuella planer på förändringar inför kommande mandatperiod. Du får ta del av en presentation av SKR:s kartläggning och medverka i ett samtal om förändringar av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.

Anmäl dig

Program

Vår förhoppning är att denna workshop kan ge såväl deltagare som SKR ökad kunskap om vad som är på gång inför kommande mandatperiod beträffande den politiska organisationen.

SKR ska verka för att främja en utveckling av den lokala demokratin och har under lång tid samlat in information om den lokala demokratin. SKR har under våren genomfört en kartläggning om vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner för att kunna ge en samlad bild men också för att kunna lyfta olika exempel.

Utöver denna sammanställning är SKR också intresserade av vilka diskussioner som förs lokalt kring den politiska organisationen och eventuella förändringar inför kommande mandatperiod. Därför bjuder vi in de medlemmar, som planerar en förändring av den politiska organisationen, till ett samtal för att öka kunskapen i frågan.

Målgrupp

Kommuner som påbörjat en översyn eller planerar en översyn av den politiska organisation inför kommande mandatperiod. För att vi ska få till en bra diskussion förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltagare till 30 personer. För att få en spridning av kommuner begränsar vi också antalet deltagare per organisation till en person. Beroende på intresse kan vi justera antalet per organisation.

Medverkande

  • Helena Linde, Lena Langlet, Christine Feuk, Martin Lidhamn från SKR,
  • Konsult Bo Per Larsson.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Blom Niklasson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset