28 april 2022 kl. 00.00-00.00

Demokratidagen 2022

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, bjuder in till Demokratidagen 2022. Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du förtroendevalda, tjänstepersoner och forskare och andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Utöver program i plenum kommer du kunna välja att ta del av olika seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison med mera.

Vid årsskiftet 2021/2022 så kommer programinnehållet succesivt att publiceras samt möjlighet till att göra en anmälan.

Om du har frågor så vänligen kontakta gärna oss.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Lidhamn, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset