13 september 2022 till 18 oktober 2022 kl. 00.00-00.00

Delta i workshop om hur vi utvecklar komvux

I en överenskommelse med regeringen utreder SKR hur vi kan utveckla komvux. Vi behöver nu fler kommuners inspel i detta arbete.

Anmäl dig

Innehåll

I en överenskommelse med regeringen utreder SKR frågor om rekrytering till komvux, övergångar mellan gymnasieskola och komvux samt behov av stöd inom komvux. Vi behöver fler kommuners inspel i detta arbete och efterlyser därför deltagare till tre workshops som genomförs följande tider:

Workshop 1: 13 september - digitalt

Tid: kl. 13:00-15:00

Workshop 2: 3 oktober - på plats

Tid: kl. 10:00-16:00

På plats SKR i Stockholm (inklusive lunch)

Workshop 3: 18 oktober - digitalt

Tid: kl. 13:00-15:00

OBS!

Det är viktigt att ni som anmäler er kan delta vid samtliga tre tillfällen.

Metod

Vid våra möten kommer vi att utgå ifrån en metod som kallas förändringsteori. Med denna metod börjar vi med att diskutera vilka långsiktiga effekter vi vill uppnå med komvux utifrån ett önskat läge med koppling till rekryteringen och övergången till, och stödet inom, komvux. Sedan arbetar oss bakåt för att se vilka kortsiktiga effekter som leder fram till detta och slutligen vilka aktiviteter som krävs för att vi ska komma dit. Inga förberedelser krävs av deltagarna inför mötena.

Kostnad

Workshopen är kostnadsfri och SKR bekostar resa och lunch under den fysiska träffen.

Målgrupp

Vi söker er som arbetar som exempelvis rektorer, sakkunniga, huvudmän, chefer inom såväl komvux och det kommunala aktivitetsansvaret som gymnasieskolan. När det gäller gymnasieskolan är fokus på övergångar till komvux. Tipsa dem ni tror kan vara intresserade eller anmäl er själva.

Intresseanmälan

Anmäl intresse snarast. Det är viktigt att ni som anmäler er kan delta vid samtliga tre tillfällen. Antalet platser är begränsade och vi återkommer med information om vilka kommuner som har getts möjlighet att delta. I vårt urval tar vi hänsyn till geografisk spridning, befattningar samt kommuntyp.

Informationsansvarig

  • Sara Frank
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR