6 september 2022 kl. 09.30-15.00

Citizen Assemblys: Masterclass Medborgardialog, tillfälle 1

Under hösten 2022 genomför SKR en ny serie Masterclass utbildningar för dig som vill fördjupa dig i olika aspekter av medborgardialog. Citizens Assemblys är den första i serien. Du får bland annat ta del av goda exempel från England. Delar av dagen genomförs på engelska.

Anmäl dig

Innehåll, föreberedelse

Det går bra att delta i enskilda tillfällen men vi erbjuder också ett rabatterat paketpris för de organisationer som bokar in sig på alla tillfällen. Olika medarbetare kan delta vid de olika tillfällena. Alla val går att göra i anmälan ovan.

Varje Masterclass omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel, varje utbildningstillfälle är separat och berör ett avgränsat område.

Gå gärna igenom SKR:s e-utbildning före utbildningstillfället för att uppdatera dina kunskaper i medborgardialog.

E-utbildning medborgardialog

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering. Den utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog.

Program tillfälle 1: Citizen Assemblys

Citizens Assemblys och likande deliberativa medborgardialoger skapar ett utrymme där slumpmässigt utvalda medborgare får lyssna på de olika sidornas åsikter och ställningstaganden, ta del av experters syn på frågan, diskutera frågan på djupet och lägga fram sina egna slutsatser för beslutsfattare.

09.30 Introduktion

En introduktion till Citizen Assemblys, hur de fungerar och processen ser ut.

Du får tar del av goda exempel och erfarenheter från kommuner som genomfört Citizens Assemblys i England. Vi får tillfälle att ställa frågor och reflektera tillsammans.
OBS! Delar av dagen genomförs på engelska.

12.00–13.00 Lunch

13.00 Reflektion och övningar

Vi reflekterar i smågrupper och tillsammans över det vi hört från kollegor i England.

Vi gör några övningar kring Citizen Assemblys

Medverkande

  • Från SKR medverkar Anders Nordh och Nils Munthe
  • Edward Andersson dialogkonsult
  • Medarbetare och eventuellt förtroendevalda från kommuner i England

Fler masterclass hösten 2022

20 oktober - Medborgardialog i komplexa frågor

24 november - Medborgarbudget

14 december - Involvera unga

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare
  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR