13 oktober 2023 kl. 09.00-15.30

Bygglovchefskonferens 2023

Välkommen till årets digitala Bygglovschefskonferens. Du kommer att få ta del av såväl intressanta ämnen och goda exempel inom bygglovsområdet som aktuella rättsfall och lagändringar.

Anmäl dig

SKR bjuder in dig som arbetar som bygglovschef, eller som har motsvarande roll med ansvar för bygglovsfrågor, till årets bygglovchefskonferens som webbsänds från SKR-huset i Stockholm.

Under dagen kommer vi att få ta del av en mängd olika aktuella och intressanta ämnen och goda exempel inom bygglovsområdet. Som vanligt bjuds det också på aktuella rättsfall och lagändringar, liksom det senaste från oss på SKR.

Konferensdeltagarna har möjlighet att ställa frågor via chattfunktion och att delta via Mentimeter.

Några teman under dagen

  • Effektiva arbetssätt och nöjda bygglovssökande – goda exempel och paneldebatt
  • Möjligheternas byggregler – så behöver vi anpassa vår verksamhet till det nya regelverket
  • Nytto-driven digitalisering: hur skapar vi nytta för både handläggare och bygglovssökande?

Målgrupp

Bygglovschefer eller motsvarande.

Program

09.00 Konferensen startar

Välkomna och aktuellt från SKR

Medverkande: Love Edenborg och Johan Sjöstrand, experter planering och byggande, SKR.

Möjligheternas byggregler – så behöver vi anpassa vår verksamhet till det nya regelverket

Boverket är klar med sin översyn av byggregelverket och har över sommaren remitterat sina förslag. Förhoppningarna har legat på myndigheten att skapa ett enklare och mer förutsägbart regelverk med framförallt färre vaga begrepp och otydliga formuleringar. Får vi det regelverk vi väntat på och vad behöver vi göra för att anpassa oss till de förändringar som görs?

Medverkande: Ulrika Nolåker, ordförande Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer.

Paus

Effektiva arbetssätt och nöjda bygglovssökande – olika perspektiv på verksamhetsutveckling

Vad kan kommuner med olika förutsättningar göra för att utveckla bygglovsverksamheten med både ökad nöjdhet, effektivitet och rättssäkerhet i fokus? Två kommuner som kommit långt i arbetet delar med sig av goda exempel på verktyg och arbetssätt. Dessutom får vi höra hur en stor branschaktör upplever bygglovsprocessen och hur en idealisk process skulle se ut utifrån sökandens perspektiv. Passet avslutas med ett gemensamt panelsamtal.

Medverkande: Amanda Touman Redstorm, Bygglovchef, Järfälla kommun, Tobias Holmén, Plan- och byggchef, Herrljunga kommun, Nancy Mattsson, Projektutvecklingschef, JM.

Lunch

Certifierade byggprojekteringsföretag – föreskrifter ute på remiss

Förra året infördes en ny aktör, certifierade byggprojekteringsföretag, i plan- och bygglagen, PBL. Kontroll utförd av certifierade byggprojekteringsföretag möjliggör en alternativ väg till byggnadsnämndens granskning av vissa utformningskrav och bedömning av de tekniska egenskapskraven vid nybyggnad av vissa bostadshus. I detta pass får vi veta mer om Boverkets förslag till nya föreskrifter som ska möjliggöra tillämpningen av de nya reglerna i PBL.

Medverkande: Agnes Jensen-Carlén, Arkitekt SAR/MSA, Boverket.

Nytto-driven digitalisering: hur skapar vi nytta för både handläggare och bygglovssökande?

Vad kan vi göra för att både skapa en enkel ansökningsprocess för den sökande samtidigt som vi åstadkommer en smidigare handläggning och effektivare interna processer? Vi får höra från två kommuner som på olika sätt arbetar med att utveckla sin digitala bygglovsprocess. Vi får ta del av deras tankar och goda exempel på digitalisering av processen, och bl.a. får vi veta mer om Nackas nya bygglovsrobot Lovisa.

Medverkande: Maria Melcher, enhetschef Bygglovsenheten Nacka kommun, Kommun under inbjudan.

Fika

Aktuella rättsfall och lagändringar inom PBL-området

SKR:s förbundsjurister går igenom några av den senaste tidens mest intressanta rättsfall inom bygglovsområdet och aktuella lagändringar att hålla koll på.

Medverkande: Olof Moberg och Åsa Wedmalm, förbundsjurister, SKR.

15.30 Dagen avslutas

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.