24 september 2021 kl. 09.00-16.00

Bygglovchefskonferens 2021

Välkommen till årets bygglovchefskonferens då vi lägger stort fokus på effektiva arbetssätt och pågående digitaliseringsprocesser.

Anmäl dig

Innehåll

Under dagen kommer vi bland annat att prata om effektiva arbetssätt med de sökande i fokus och hur vi kan dra nytta av pågående digitaliseringsprocesser. Vi kommer även få besök av Boverket och Härryda kommun som pratar kulturmiljö i bygglovsprocessen. Dessutom bjuds vi på en uppdatering av Bygglovsutredningen med anledning av det förslag som ligger ute på remiss och som vanligt bjuds det på färska rättsfall och andra aktuella frågeställningar. Under dagen har ni möjlighet att ställa frågor via chattfunktion och att delta via Menti. För den som vill träffa och diskutera aktuella frågor med andra bygglovschefer ger vi er möjligheten att börja dagen med ett digitalt frukostmingel.

Målgrupp

Bygglovschefer eller motsvarande.

Preliminärt program

09.00-09.30 Frukostmingel

Börja dagen med ett digitalt mingel där du kan träffa andra bygglovschefer.

09.30 Välkomna och aktuellt från SKR

Love Edenborg och Johan Sjöstrand hälsar alla deltagare välkomna och informerar om aktuella frågor hos SKR.

Effektiva arbetssätt för ökad kundnöjdhet

Ökande förväntningar på service från medborgare ställer allt högre krav på en effektiv handläggningsprocess och en löpande verksamhetsutveckling. Hur kan vi organisera arbetet för att få till en mer effektiv handläggning och nöjdare bygglovssökande? Under passet får vi ta del av goda exempel från två kommuner som genom ett aktivt utvecklingsarbete uppnått ett högt NKI.

Johan Lingebrant, processledare, Höganäs kommun

Thorsten Hampusson, Chef Bygglovskontoret, Linköpings kommun

Hur kan bygglov dra nytta av pågående digitaliseringsprocesser?

Digitala satsningar görs nu på bred front inom samhällsbyggnadsprocessen. Region Gotland har arbetat med detta i projektet DiSa under fyra intensiva år. I detta pass berättar de om utmaningar och möjligheter som digitaliseringsarbetet ger.

Märta Syrén, Projektledare DiSa Region Gotland

Nathalie Ahlstedt Mantel, Verksamhetsutvecklare Region Gotland

Boverkets arbete med digitaliseringsfrågor

Boverket informerar kort om aktuella projekt inom digitaliseringsområdet.

Josefin Hane, Boverket

12.00 Lunch

Bygglovsutredningen ute på remiss

Utredningen föreslår bland annat ett stort antal förändringar gällande lovplikten för byggnader och anläggningar såväl som ändringar som påverkar processen och handläggningen. Under passet ges en överblick av vad vi har att vänta oss om förslagen blir verklighet.

Linn Gloppestad, Regeringskansliet.

Lagändringar och aktuella rättsfall inom PBL-området

Olof Moberg, förbundsjurist SKR

Tema kulturmiljö

Hur upprätthålls och värnas en god kulturmiljö med stöd av bygglovsprocessen? Vi får veta mer om vilket stöd Boverket kan ge inom kulturmiljöområdet och dessutom ta del av goda exempel från Härryda kommun kring hur man kan arbeta med frågorna i praktiken.

Emma Rosenblom, utredare, Boverket

Erika Persson, bygglovsarkitekt & bebyggelseantikvarie, Härryda kommun

16.00 Dagen avslutas

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Johan Sjöstrand, sakområdesexpert, SKR

Love Edenborg, sakområdesexpert, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset