2 juni 2022 kl. 09.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Budgetdagen 2022

Under Budgetdagen den 2 juni lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och regioner.

Innehåll

Markaryds kommun beskriver hur kommunens centrala ledningsgrupp tar ett gemensamt ansvar i budgetprocessen. Örebro kommun pratar om hur man ska planera framåt när den demografiska utvecklingen är mer osäker än tidigare. Vindelns kommun berättar hur de förändrat budgetprocessen med en ny resursfördelningsmodell.

Vi har också medverkande från Chalmers och Business Sweden som pratar om högaktuella frågor som världsekonomin i en orolig tid och om att navigera i en osäker framtid.

SKR informerar om aktuella frågor och sektorns ekonomiska förutsättningar.

Konferensen spelas in och kan ses i efterhand till och med den 15 juni 2022.

Målgrupp

 • Ledande politiker och tjänstemän.
 • Ekonomichefer och budgetchefer.
 • Ekonomer och controllers i kommuner och regioner.

Program

09.00  Välkomna

Anders Nordh, moderator SKR

09.05  Aktuella frågor och samhällsekonomin

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

09.45  Budgetförutsättningar för kommuner och regioner

Ur Ekonomirapporten våren 2022.

Madeleine Holm och Per Sedigh, ekonomer SKR

10.30  Paus

10.40  Budgetprocess med ny resursfördelningsmodell

Erfarenheter från Vindelns kommuns arbete med prislappsmodellen under tre år.

Lenitha Hansson, ekonomichef Vindelns kommun

11.15  Centrala ledningsgruppens roll i budgetprocessen

Vad händer när CLG tar ett gemensamt ansvar för ekonomi i balans.

Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande samt Patrik Eurenius, ekonomichef, Markaryds kommun

12.00  Lunch

13.00  Navigera in i en osäker framtid

John Holmberg, professor Chalmers tekniska högskola

13.45  Världsekonomin i en orolig tid

Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden

14.15  Paus

14.25  Hur ska man planera framåt när den demografiska utvecklingen är mer osäker än tidigare

Johanna Larsson, ekonomidirektör Örebro kommun

14.55  Avslutning


Medverkande

 • Patrik Eurenius, Markaryds kommun
 • Bengt Germundsson, Markaryds kommun
 • Lenitha Hansson, Vindelns kommun
 • Madeleine Holm, SKR
 • John Holmberg, Chalmers tekniska högskola
 • Johanna Larsson, Örebro kommun
 • Anders Nordh, SKR
 • Per Sedigh, SKR
 • Lena Sellgren, Business Sweden
 • Annika Wallenskog, SKR

Informationsansvarig

 • Fredrik Holmström
  Ekonom
 • Bengt-Olof Knutsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR