OBS! Evenemanget är avslutat!25 januari 2023 kl. 09.30-15.00

Brukarundersökningen till placerade barn och unga 2022

Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar resultat från årets brukarundersökning, följer upp genomförandet och delar erfarenheter med varandra.

Anmäl dig

Innehåll

Förutom resultat från årets brukarundersökning till placerade barn och unga kommer du också att få ta del av hur andra kommuner arbetar med undersökningen.

Målgrupp

Kommuner och privata utförare som deltagit i eller är intresserade av undersökningen samt regionala samverkans- och stödstrukturer.

Program

09:30-12:00 Presentation av resultat 2022

Nationella resultat för 2022 presenteras för samtliga enkäter som genomförts inom undersökningen.

Vi får ta del av hur kommuner och verksamheter har arbetat med undersökningens olika delar och vi delar erfarenheter med varandra.

12.00-13.00 Lunch

13:00-15.00 Genomförandet och användning av resultat

Uppföljning av genomförandet 2022

Enkätfabriken medverkar och berättar om hur genomförandet har fungerat 2022.

Hur kan resultaten användas i förbättringsarbete?

Inledande presentation av stöd som finns för analysarbetet och hur man kan arbeta i en verksamhet.

Vi lyfter och diskuterar både utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet med att tolka och använda resultaten för verksamhetsutveckling.

Sammanfattning och avslut

Dagen avslutas med information om undersökningen 2023.

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.