13 januari 2022 kl. 09.30-15.00

Brukarundersökningen till placerade barn och unga 2021 -resultat och uppföljning av årets undersökning 

Välkommen till ett webbinarium om undersökningen till placerade barn och unga om stödet i jour- och familjehem, stödboende och HVB 2021. Vi presenterar resultat från årets undersökning, följer upp genomförandet och diskuterar hur det kan förbättras 2022.

Anmäl dig

Målgrupp

Kommuner och verksamheter som deltagit i eller är intresserade av undersökningen samt regionala samverkans- och stödstrukturer.

Program

09:30-12:00 Presentation av resultat 2021 och verksamhetsexempel

Brukarundersökningen som riktar sig till placerade barn och unga genomfördes i full skala för första gången 2021. Under 2020 gjordes endast en pilotundersökning. Vi presenterar nationella resultat från 2021 för undersökningen till placerade barn och unga.


Vi får ta del av exempel på hur kommuner och verksamheter har arbetat för att få ett högt brukardeltagande och hur resultaten har använts/ska användas i förbättringsarbete.

12.00-13.00 Lunch

13:00-14.45 Uppföljning av genomförandet 2021

Under 2021 har undersökningen genomförts på ett delvis nytt sätt. För att kunna förbättra undersökningstjänsten och stödet från SKR och Enkätfabriken, har alla huvudkontaktpersoner fått en uppföljningsenkät om hur dessa fungerat i årets undersökning. Enkätresultatet presenteras med efterföljande gruppdiskussioner kring prioriterade förbättringsområden framöver.

14:45-15:00 Sammanfattning och avslut

Dagen avslutas med information om undersökningen 2022.

Medverkande

  • Mia Ledwith, samordnare för brukarundersökningarna, SKR
  • Mikael Mattsson Flink, handläggare, SKR
  • Malin Michael, handläggare, SKR
  • Mirelle Mård, handläggare, SKR
  • Daniel Sturesson, projektledare, Enkätfabriken
  • Sofia Hedman Jarl, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Malin Michael, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

anna.nielsen@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset