17 januari 2022 kl. 09.30-15.00

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg 2021 – resultat och uppföljning av årets undersökning

Välkommen till ett webbinarium om brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 2021. Resultat från årets undersökning presenteras. Vi kommer också att följa upp genomförandet och diskutera hur det kan förbättras 2022.

Anmäl dig

Målgrupp

Kommuner som deltagit i eller är intresserade av undersökningen samt regionala samverkans- och stödstrukturer.

Program

09:30-12:00 Presentation av resultat 2021 och erfarenhetsutbyte med kommunexempel

Nationella resultat för 2021 presenteras för samtliga enkäter som genomförts inom IFO-undersökningen om kontakten med myndighetsutövande/utredande verksamheter.

Vi får ta del av exempel på hur kommuner har arbetat för att få ett högt brukardeltagande och hur resultaten har använts/ska användas i ett förbättringsarbete.

12.00-13.00 Lunch

13:00-14.45 Uppföljning av genomförandet 2021

Under 2021 har undersökningen genomförts på ett delvis nytt sätt. För att kunna förbättra undersökningstjänsten och stödet från SKR och Enkätfabriken, har alla huvudkontaktpersoner fått en uppföljningsenkät om hur dessa fungerat i årets undersökning. Enkätresultatet presenteras med efterföljande gruppdiskussioner kring prioriterade förbättringsområden framöver.

14:45-15:00 Sammanfattning och avslut

Dagen avslutas med information om undersökningen 2022.

Medverkande

  • Mia Ledwith, samordnare för brukarundersökningarna, SKR
  • Mikael Mattsson Flink, handläggare, SKR
  • Malin Michael, handläggare, SKR
  • Mirelle Mård, handläggare, SKR
  • Daniel Sturesson, projektledare, Enkätfabriken
  • Sofia Hedman Jarl, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Malin Michael, handläggare, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset