19 januari 2022 kl. 09.30-15.00

Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet 2021 – resultat och uppföljning av stödet och undersökningstjänsten

Välkommen till ett webbinarium om brukarundersökningen inom funktionshinderområdet 2021. Resultat från årets undersökning presenteras.

Vi kommer också att följa upp genomförandet av årets undersökning och diskutera hur det kan förbättras 2022.

Anmäl dig

Målgrupp

Kommuner och verksamheter som deltagit i eller är intresserade av undersökningen samt regionala samverkans- och stödstrukturer.

Program

09:30-12:00 Presentation av resultat 2021 och verksamhetsexempel

Nationella resultat för 2021 presenteras för samtliga enkäter som genomförts inom
funktionshinderområdet.

Vi får ta del av exempel på hur kommuner och verksamheter har arbetat för att få ett högt brukardeltagande och hur resultaten har använts/ska användas i förbättringsarbete.

12.00-13.00 Lunch

13:00-14.45 Uppföljning av genomförandet 2021

För att kunna förbättra undersökningstjänsten samt det stöd som erbjuds från SKR
och Enkätfabriken, har alla huvudkontaktpersoner fått en uppföljningsenkät om hur
dessa fungerat i årets undersökning. Enkätresultatet presenteras med efterföljande
gruppdiskussioner kring prioriterade förbättringsområden framöver.

14:45-15:00 Sammanfattning och avslut

Dagen avslutas med information om undersökningen 2022.

Medverkande

  • Mia Ledwith, samordnare för brukarundersökningarna, SKR
  • Anna Thomsson, handläggare, SKR
  • Malin Michael, handläggare, SKR
  • Mirelle Mård, handläggare, SKR
  • Daniel Sturesson, projektledare, Enkätfabriken
  • Sofia Hedman Jarl, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Malin Michael, handläggare, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset