17 maj 2022 till 18 maj 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Branschdagarna 2022 - för kommunala fastigheter

Välkommen till Kommunfondens Branschdagarna 2022. En konferens för dig som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive fastighetsbolag.

Anmäl dig

Målgrupp

Kommuner som är medlemmar i SKR:s FoU-fond för fastighetsfrågor.

Program 17 maj

08.30–09.00 Incheckning till konferensen

Möjlighet att koppla upp sig till konferensen och få hjälp med ljud- och bildinställningar.

09.00–09.15 Inledning

Katarina Hansson, Kumla kommun, ordförande för FoU-fonden för kommuners fastighetsfrågor hälsar alla välkomna till Branschdagarna 2022.

09.15–09.40 Inhyrning och LOU, uppdaterad vägledning och aktuella rättsfall

Information om aktuella rättsfall gällande inhyrning och LOU, samt uppdatering av skriften ”Gäller LOU vid hyra av lokaler?”.

Fredrik Johansson och Olof Moberg SKR. Rickard Andersson, Adda AffärsConcept.

09.40–10.05- Aktuella ramavtal

Information om aktuella ramavtal och pågående ramavtalsupphandlingar som kan vara värdefulla för kommunerna att känna till.

Caroline Tottie och Klas Björeus, Adda Inköpscentral.

10.05–10.15 Paus

10.15–12.00 Parallella spår

Spår 1: Nära vård

10.15–10.20 Inledning

Fredrik Johansson, SKR:s fastighetsgrupp.

10.20–10.40 Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till nära vård

Kommunal lokalförsörjning påverkas av omställningen av hälso- och sjukvården mot en god och nära vård. Presentation av förstudien som Chalmers genomfört på Kommunfondens uppdrag.

Göran Lindahl, Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers.

10.40–11.00 Kommun och region tillsammans

Region Örebro Läns fastighetsbolag Länsgården presenterar projektet Smedsgården, där region och kommun samverkat i utformandet av ett särskilt boende för äldre. Projektet vann Forum Vårdbyggnads vårdbyggnadspris 2021.

Marie Villman, projektutvecklare, Länsgården Fastigheter AB.

11.00–11.10 Paus

11.10–11.30 Omställning till Nära vård ur ett verksamhetsperspektiv

Vad händer inom omställningen mot en god och nära vård? Information från SKR om aktuella arbeten och aktuellt stöd på området. (Förinspelad presentation.)

Lisbeth Löpare Johansson, SKR.

11.30–12.00 Gruppdiskussion

Diskussioner i smågrupper med återkoppling i storgrupp.

Spår 2: IoT i framtidens samhälle

10.15–10.20 Inledning

Bo Baudin, SKR:s fastighetsgrupp.

10.20–10.40 Informationssäkerhet inom fastighetsområdet

Flertalet av de smarta produkter och tjänster som utvecklas och marknadsförs inom fastighetssektorn bygger på åtkomst till kontinuerligt insamlade dataströmmar. Kommunfonden har precis släppt en vägledning som beskriver hur man, med utgångspunkt i ett systematiskt informa­tionssäkerhetsarbete kan utveckla en organisatorisk förmåga att möta efterfrågan på denna typ av dataströmmar.

Thomas Nilsson, VD, Certezza.

10.40–11.00 Fastighetssystem – ökade säkerhets och informationssäkerhetskrav

Utvecklingen av Internet of Things, IoT, och sensorer gör att mycket mer information om byggnaders användning och skick uppkommer. För att nå full potential vill man ha analyshjälp och automatisering i form av machine learning och AI. Offentliga fastigheter vid konferensens genomförande släppt en skrift som belyser framtida tekniklösningar för IoT och AI med hänsyn till att lösningar inte kan ligga i molnet.

Lars Lidén, partner, Meta.

11.00–11.10 Paus

11.10–11.30 Vägledning för IoT-tjänster – från behov till realisering

Internet of things (IoT) är en viktig del i digitaliseringen av framtidens samhälle. SKR har därför tagit fram en vägledning för att ge medarbetare i kommuner och regioner ett stöd i hur de kan gå till väga för att få fram en förvaltningsbar IoT-tjänst och vad som är viktigt att tänka på för att den ska ha hög kvalitet samt vara säker och robust.

Susanne Ekström, See management consulting AB.

11.30–12.00 Gruppdiskussion

Diskussioner i smågrupper med återkoppling i storgrupp.

11.50 Avslut konferens dag 1


Program 18 maj

08.30–10.50 Parallella spår

Spår 1: Framtidens pedagogiska lokaler

08.30–08.35 Inledning

Fredrik Johansson, SKR:s fastighetsgrupp.

08.35–09.15 Forskningsstudie om lärmiljöer

Hur har processen att utforma de fysiska lärmiljöerna relaterat till den pedagogiska visionen? Vilka faktorer har påverkat utformnigen av nybyggda lärmiljöer? Bland annat dessa frågor har studerats i en forskningsstudie av två nybyggda skolor, i ett projekt finansierat av FoU-fonden för kommuners fastighetsfrågor. Projektet är nu färdigställt och resultaten presenteras.

Jan Grannäs, Högskolan i Gävle.

09.15–09.25 Paus

09.25–09.45 Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

Det kan vara en utmaning att flytta förskoleverksamhet till nya lokaler utformande för mindre barngrupper och nya arbetssätt. Projektet studerar vilka framgångsfaktorer och utmaningar sådana processer medför. Nu presenteras första delstudien i projektet, som pågår till och med 2023.

Annika Elm, Högskolan i Gävle, Lena O Magnusson, högskolan i Gävle.

09.45–10.05 Exempel: Enköpings kommun

Enköpings kommun berättar som sitt arbete med ramprogram och funktionsprogram för förskolelokaler.

Johanna Krantz, Enköpings kommun.

10.05–10.40 Gruppdiskussion

Diskussioner i smågrupper med återkoppling i storgrupp.

Spår 2: Fastighetsinvesteringar ur ett livscykelperspektiv

08.30–08.35 Inledning

Felix Krause, SKR:s fastighetsgrupp.

08.35–09.15 Fastighetsinvesteringar ur ett livscykelperspektiv

De senaste åren har byggandet varit rekordhögt i kommunal sektor. Det betyder också att vi bygger på oss långsiktigt högre kostnader ur ett drift och underhållsperspektiv. FoU-fonden för kommuners fastighetsfrågor har därför tagit fram en rapport om fastighetsinvesteringar ur ett livscykelperspektiv.

Said Ashrafi och Per Larson, PwC.

09.15–09.25 Paus

09.25–09.45 Fastighetsinvesteringar i Linköpings kommun

Presentation om investering i skola och förskola i Linköpings kommun. Det bjuds på lärdomar att ta nytta av och fallgropar att undvika för en lyckad fastighetsinvestering.

Madeleine Bergström, lokalstrateg, Linköpings kommun, Johan Larsson, projektledare affärsutveckling, Lejonfastigheter.

09.45–10.05 Gavlegårdarna pausar nybyggen på grund av byggkostnader

Gävles kommunala bostadsbolag har på grund de snabbt ökande priserna i byggsektorn valt att pausa sina ny produktioner. Här berättar de mer om sin analys och hur de tänkt kring sitt beslut.

Mattias Janson, chef på byggprojektavdelningen, Gavlegårdarna.

10.05–10.40 Gruppdiskussion

Diskussioner i smågrupper med återkoppling i storgrupp.

10.40–10.50 Summering

10.45–10.55 Paus

10.55–11.00 Inledning och återsamling

Katarina Hansson, Kumla kommun och ordförande för FoU-fonden för kommuners fastighetsfrågor.

11.00–11.45 Kommunernas ekonomi

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR delar med sig av aktuell information från den publicerade Ekonomirapporten maj 2022 som presenterats dagen innan. Hur ser de ekonomiska möjligheterna och utmaningarna ut för kommunerna ”post pandemin” och framåt?

11.45–12.00 Konferensen avslutas

Katarina Hansson, Kumla kommun och ordförande för FoU-fonden för kommuners fastighetsfrågor.

Informationsansvarig

  • Felix Krause
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR