4 oktober 2023 till 5 oktober 2023 kl. 12.30-12.30

Bostadshyra 2023

Under kursen tar vi upp och diskuterar juridiska frågor kring bostadshyra, med stor aktualitet inom kommunerna.

Anmäl dig

Innehåll

Juridiska frågor kring bostadshyra har fått allt större aktualitet inom kommunerna. Socialnämndernas uppdrag innebär i stor utsträckning arbete med tillhandahållande av olika typer av bostäder, till exempel särskilda boenden och tränings- eller övergångslägenheter. Uppdraget aktualiserar flera regelkomplex och ger upphov till många olika juridiska frågeställningar. För att möta frågor från medlemmarna erbjuder avdelningen för juridik vid SKR nu en zoomsänd kurs i bostadshyra med fokus på de som arbetar med bostadshyresfrågor i kommunernas sociala verksamheter. Kursen är en digital vidareutveckling av den kurs i bostadshyra som SKR tidigare hållit.

Förutom en grundlig genomgång av de hyresrättsliga reglerna som gäller i hyresförhållanden kommer medarbetare vid Riksdagens ombudsmän (JO) att medverka vid ett avsnitt och berätta om de uttalanden som JO har gjort inom området på senare år och vad de ger för vägledning i arbetet.

Därutöver kommer ett avsnitt att närmare behandla olika boendeformer enligt socialtjänstlagen och LSS. Avsnittet hålls av juridiska avdelningens expert på socialtjänstfrågor.

Syftet med kursen är att ge god kunskap om de regelverk som aktualiseras vid bostadsförsörjningsfrågor, med tyngdpunkt på de hyresrättsliga reglerna, för att tydliggöra de förutsättningar som gäller vid kommunens tillhandahållande av bostad och upprättande av hyreskontrakt. Vi kommer även fokusera på de skyldigheter som följer av hyreslagen, vad som ska och kan ingå i ett hyresavtal samt vad som gäller vid avslutande av hyresavtal. Dessutom kommer vi ta upp under vilka förutsättningar en insats kan upphöra, verkställigheten ändras och ett hyresavtal sägas upp.

Programpunkter

 • Hyresrättsliga grunder
 • När gäller reglerna om bostadshyra?
 • Hyrestid /hyresförhållande
 • Hyrans betalning
 • Hyresvärdens och hyresgästens skyldigheter
 • Hinder i hyresrätten
 • Hyresvärdens tillträde till lägenheten
 • Övergiven lägenhet
 • Störningar
 • Inneboende
 • Besittningsskydd
 • Uppsägning
 • Villkorsändring
 • Förverkande
 • Avsluta hyresavtal
 • Insatsen och dess uppföljning
 • Möjlighet att ändra gynnande beslut
 • JO:s beslut av relevans inom området.

Målgrupp

Alla inom kommuner som arbetar med bostadshyresfrågor i nämnda boendeformer.

Program dag 1

12.30-12.40 Introduktion och planering

12.40-13.15 Hyresrättsliga grunder

 • Kort om bostadshyra
 • Upplåtelser i förhållande till relevanta gränsdragningsfrågor (när är det hyra och inte vård)
 • Hyrestid och hyra
 • Uppsägningstid
 • Besittningsskydd

13.30-14.15 Parternas förpliktelser

 • Hyresvärdens och hyresgästens skyldighet enlig lag

14.15-14.45 Paus

14.45-15.30 Bostaden som insats

15.30-16.20 Gruppdiskussioner, hyresvillkor och insats

16.20-16.30 Avslutande frågor första dagen

 

Program dag 2

09.00-09.45 Uppsägningar m.m.

09.45-10.00 Paus

10.00-11.15 Riksdagens ombudsmän (JO)

(Inkl. en avslutande frågestund)

11.15-12.00 Gruppdiskussioner, villkorsskrivning och uppsägningar

12.00-12.30 Avslutande frågestund

 

Medverkande

 • Förbundsjurist Ylva Lindblom, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Anna Marcusson, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Olof Moberg, avdelningen för juridik, SKR
 • Byråchefen Anna Flodin och rättssakkunnige Eric Wahlberg, riksdagens ombudsmän (JO).

Praktisk information

 • Vi inleder med "digitalfika" från kl.12.15. Vi ber samtliga "checka in" så vi kan kontrollera att tekniken fungerar innan kursen börjar kl. 12.30.
 • Observera att länken är personlig och krävs för att fullt ut kunna delta i kursens olika delar.
 • För att delta i zoomsändningen kan du antingen delta genom din webbläsare. Klistra in länken du får med bekräftelsebrevet direkt i webbläsaren (använd helst Chrome, Firefox eller Edge). Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.
 • Kursintyg kommer att skickas ut till alla anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Informationsansvarig

 • Olof Moberg
  Förbundsjurist
 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.