28 november 2023 kl. 09.00-16.00

Bokslutsdagen 2023 (Stockholm)

Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet. Vi kommer även att behandla aktuella frågor med bäring på redovisning, ekonomistyrning och de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner.

Anmäl dig

Bekräftelse med information skickas efter sista anmälningsdag.

Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter konferensen.

Innehåll

Under dagen kommer vi bland annat att ta upp:

 • Frågor inför bokslut och årsredovisning 2023 (PO, skatter, statsbidrag med mera).
 • Aktuella frågor som berör sektorns ekonomiska förutsättningar, pågående utredningar samt frågor som är på gång inom SKR .
 • Uppdateringar av baskontoplanerna.
 • Information om förändringar i rekommendationer och annat nytt från RKR.
 • Tips inför bokslut och kommande räkenskapsår.

Målgrupp

 • Ekonomichefer, redovisningschefer och ekonomer i kommuner.
 • Ekonomidirektörer, redovisningschefer och ekonomer i regioner.

Kostnad

Medlemmar i SKR – anställda i kommuner, regioner, kommunalförbund med flera: 2 500 kronor exklusive moms.

Övriga – anställda i revisionsföretag, konsulter med flera: 4 300 kronor exklusive moms.

Program

Ett detaljerat program kommer att presenteras senare under hösten.

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.