29 november 2023 kl. 09.00-16.00

Bokslutsdagen 2023 (digitalt)

Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet. Vi kommer även att behandla aktuella frågor med bäring på redovisning, ekonomistyrning och de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner.

Anmäl dig

Webbsändningen är möjlig att se i efterhand. Länk till sändningen kommer att skickas ut till de som anmält sig. Länken kommer att finnas kvar under en tid efter genomförd sändning, ca. 14 dagar.

Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter konferensen.

Innehåll

Under dagen kommer vi bland annat att ta upp:

 • Frågor inför bokslut och årsredovisning 2023 (PO, skatter, statsbidrag med mera).
 • Aktuella frågor som berör sektorns ekonomiska förutsättningar, pågående utredningar samt frågor som är på gång inom SKR .
 • Uppdateringar av baskontoplanerna.
 • Information om förändringar i rekommendationer och annat nytt från RKR.
 • Tips inför bokslut och kommande räkenskapsår.

Målgrupp

 • Ekonomichefer, redovisningschefer och ekonomer i kommuner.
 • Ekonomidirektörer, redovisningschefer och ekonomer i regioner.

Kostnad

Medlemmar i SKR (anställda i kommuner, regioner, kommunalförbund med flera ) 1 300 kronor exklusive moms. Övriga (anställda i revisionsföretag, konsulter med flera) 2 300 kronor exklusive moms.

Medlemmar i SKR – anställda i kommuner, regioner, kommunalförbund med flera: 1 300 kronor exklusive moms.

Övriga – anställda i revisionsföretag, konsulter med flera: 2 800 kronor exklusive moms.

Program

Ett detaljerat program kommer att presenteras senare under hösten.

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.