30 november 2021 kl. 09.30-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Bokslutsdagen 2021

Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet. Vi kommer även att behandla aktuella frågor med bäring på redovisning, ekonomistyrning och de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet. Vi kommer även att behandla aktuella frågor med bäring på redovisning, ekonomistyrning och de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner.

Målgrupper

i kommuner och regioner:

  • Ekonomichefer
  • Redovisningschefer
  • Ekonomer

Bekräftelse

Bekräftelse med information skickas efter sista anmälningsdag.

Program

09.30 Inledning och presentation av dagen

Hans Stark och Robert Heed, SKR.

Ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner samt aktuellt från SKR

Genomgång av kommunsektorns ekonomiska förutsättningar samt information om aktuella utredningar och andra frågor som SKR arbetar med.
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR.

Ekonomiska förutsättningar (PDF) Pdf, 2 MB.

Standard för kommunal räkenskapsrevision

Ett arbete pågår med att ta fram en standard för kommunal räkenskapsrevision. Hur är statusen och hur kommer den att påverka den kommunala räkenskapsrevisionen.
Lotta Ricklander, SKR.

Standard räkenskapsrevision (PDF) Pdf, 395 kB.

Inför bokslut och årsredovisning 2021

Information kring frågor inför bokslut och årsredovisning 2021 (PO, skatter med mera) samt kontoplaner inför 2022.
Hans Stark och Robert Heed, SKR.

Inför bokslut 2021 (PDF) Pdf, 1 MB.

Cirka 12:00 Lunchpaus

12:45 Eftermiddagspasset

Effektivitet i kommuner – Kolada

Hur kan RKA:s rapport ”Effektivitet i kommuner” med tillhörande nyckeltal och analys i Kolada användas i arbetet med bokslut och årsredovisning?
Maria Price och Camilla Eriksson, RKA.

Effektivitet i kommuner (PDF) Pdf, 1 MB.

Nyheter från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Nyheter och aktuella frågor inom redovisningsområdet och RKR:s normgivning.
Torbjörn Tagesson, RKR.

Aktuellt från RKR (PDF) Pdf, 894 kB.

Praktiska redovisningsfrågor

Vi avslutar dagen med att ta upp några praktikfall kring redovisning kopplat till normering och lagstiftning.
Torbjörn Tagesson, RKR, Robert Heed och Hans Stark, SKR.

Cirka 16.00 Avslutning


Se på webben, även i efterhand

Konferensen kommer att genomföras som webbsändning och kan ses direkt eller på webben i efterhand. Länk till sändningen skickas ut cirka en vecka innan sändningen äger rum.

Faktura

Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter konferensen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Robert Heed, ekonom

Hans Stark, ekonom

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR