12 september 2022 kl. 13.00-14.30

Bidrag till föreningar inom kultur, idrott och fritid

Vilka bidrag kan vi ge, varför ska vi ge dem och vad säger juridiken? Det är några frågor vi kommer att diskutera på seminariet.

Anmäl dig

Innehåll

Med utgångspunkt i aktuella processer i Region Blekinge samt kommuner i regionen rörande bidrag till ideella föreningar aktiva inom kultur, idrott och fritid diskuterar vi möjligheter, syften och juridiska förutsättningar för bidragsgivningen.

Målgrupp

Förvaltningschefer, chefer, strateger och tjänstepersoner som på kommunal och regional nivå arbetar med bidrag och stöd till kultur, fritid och idrott.

Medverkande

  • Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid, SKR.
  • Erik Peurell, expert kultur, SKR.
  • Staffan Wikell, förbundsjurist, SKR.
  • Malena Sandgren, enhetschef Kultur- och bildningsenheten, Region Blekinge, samt ett antal kommuner från regionen.

Informationsansvarig

  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR