6 december 2023 kl. 10.00-16.30

Besöksnäring på agendan 2023

Dags att anmäla sig till Besöksnäring på agendan 2023!  Årets tema är ”I tider av förändring! Turism och besöksnäring som motor för samhällsutvecklingen”.

Anmäl dig

Innehåll

Besöksnäring på agendan är mötesplatsen för att diskutera det offentligas roll för att utveckla svensk besöksnäring. Den genomförs för åttonde året i rad i samverkan mellan SKR, Tillväxtverket, Regionala nätverket för turism och besöksnäring och SNDMO.

Årets tema är ”I tider av förändring! Turism och besöksnäring som motor för samhällsutvecklingen”. Konferensdagen innefattar spännande talare, samtal och dialoger och avslutas med 30-årsjubilet av Stora Turismpriset och utdelning av 2023-års pris.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner med ansvar för näringslivsutveckling, samhällsplanering, turism och hållbarhet i kommuner, regioner, myndigheter och departement.

Program

Mer information och program publiceras på konferensens egen webbplats:

Besöksnäring på agendan

Informationsansvarig

  • Jonas Frykman
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.