24 november 2021 till 25 november 2021 kl. 13.00-16.00

Besöksnäring på agendan 2021 – nationell dialog om samhällets roll för utveckling

Tema för årets Besöksnäring på agendan är strategier, kunskapsutveckling och innovationer. Under två halvdagar, lunch till lunch, lyfter vi tillsammans det offentligas roll för att utveckla en hållbar svensk besöksnäring på en ny spelplan. Konferensen arrangeras av SKR i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Anmäl dig

Innehåll

Det är en ny spelplan för besöksnäringen och även för det offentliga systemet som främjar och skapar förutsättningar för näringens utveckling. Nya konsumtionsmönster, ny nationell strategi, ny samverkansarena, ny programperiod för EU:s strukturfonder och naturligtvis, Decade of Action mot målen i Agenda 2030. Nya strategier, kunskapsutveckling och innovationer har aldrig varit viktigare än idag.

Under dagarna lyfter vi tillsammans det offentligas roll för att utveckla en hållbar svensk besöksnäring på en ny spelplan. Den första dagen avslutas med prisutdelning av Stora turismpriset 2021 och Årets ciceron i besöksnäringen.

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som är politiker eller ledande tjänsteperson med ansvar för verksamhet i kommun, region eller statlig myndighet som påverkar besöksnäringens utveckling, exempelvis näringsliv, regional utveckling, infrastruktur, kultur, ekonomi, plan och miljö.

Program

Programmet presenteras i september.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Linda Ahlford, utredare

Anders Gunnarsson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset