24 september 2021 kl. 09.00-12.00

Beräkningar i Allmänna Bestämmelser

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap i Allmänna Bestämmelsers beräkningssätt för ersättningar och avdrag. Kursen sker i föreläsningsform och genom faktiska beräkningar, däribland till instuderingsuppgifter utsända på förhand till deltagarna.

Anmäl dig

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom HR- och löneområdet som har goda förkunskaper i löneberäkning.

Innehåll

Kursens innehåll är inriktat på de bestämmelser i AB som innehåller viktiga beräkningsprinciper för lön, ersättningar och avdrag. Bestämmelser i fokus är avlöningsförmåner, löneformer, beräkning av lön i vissa fall, övertidsersättning, semester och sjukledigt. Förkunskaper och erfarenhet inom området rekommenderas starkt, gärna motsvarande genomgången webbutbildning AB med löneadminstrativ inriktning. Upplägget för kursen är föreläsning och att besvara instuderingsuppgifter, där även faktiska beräkningar sker. Hantering av parametrar i lönesystem eller arbetstidsfrågor ingår inte i kursen.

Medverkande

  • Carina Rajala, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarfrågor
  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna.

Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länk får inte spridas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare

Carina Rajala, förhandlare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset