20 juni 2023 kl. 09.00-12.15

Beläggningsunderhåll och avtalsrevision – erfarenheter från stora och små kommuner

Välkommen till ett kunskapsseminarium med fokus på beläggningsfrågor. Under seminariet får vi bland annat ta del av vilket kunskapsstöd SKR erbjuder kommunerna i uppdraget som förvaltare av sin infrastruktur.

Anmäl dig

Innehåll

Samhällets tillgänglighet för alla bygger på en väl fungerande infrastruktur som anläggs och underhålls på ett effektivt sätt. Genom att systematiskt arbeta med tillståndsinventering, planering och samordning kan betydande förbättringar göras i kommunens infrastruktur så att den möter såväl nutidens som framtidens behov.

Under seminariet får vi bland annat ta del av vilket kunskapsstöd SKR erbjuder kommunerna i uppdraget som förvaltare av sin infrastruktur. Under seminariet kommer VTI att presentera vikten av att genomföra ramavtalsuppföljningar. ADDA Inköpscentral beskriver hur ramavtalet för beläggningsunderhåll underlättar vardagen för kommuner och vilka viktiga slutsatser som kan dras från en nyligen genomförd revision av ramavtalet. Vidare kommer Malmö och Orsa kommuner dela med sig av sina erfarenheter av utmaningar som storstad respektive liten kommun.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till beläggningsansvariga, infrastrukturchefer/strateger och upphandlingsansvariga i kommuner.

Program

Beläggning för framtiden – SKRs kunskapsstöd för medlemmar

Peter Ekdahl, COWI.

Så kan ADDA underlätta för offentliga beställare

Henrik Ellung, ADDA.

Revision av ramavtal för beläggningsunderhåll– en ögon öppnare

Åke Sandin, konsult f.d. Göteborgs stad.

Ny upphandling -Adda förenklar för kommunerna och höjer kraven på leverantörerna

Åke Sandin, konsult f.d. Göteborgs stad.

Vikten av att följa upp kommunal upphandling av beläggningsunderhåll – VTI rapport

Jan-Eric Nilsson, professor VTI.

Malmö stad tar höjd för framtida utmaningar

Pajtim Sulejmani, ingenjör hårdgjorda ytor Tekn. Lic Transport and Roads, Malmö stad.

Stora utmaningar för små kommuner

Anneli Eriksson, Trafikingenjör, ansvarig för beläggningsunderhåll i Orsa kommun.

Medverkande

Moderator: Selda Taner, SKR

  • Peter Ekdahl, COWI
  • Henrik Ellung, ADDA Inköpscentral
  • Jan-Eric Nilsson, professor VTI
  • Åke Sandin, konsult f.d. Göteborgs stad
  • Pajtim Sulejmani, Malmö stad
  • Anneli Eriksson, Orsa kommun

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.