23 april 2021 kl. 09.00-15.00

BEA grundkurs

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet, BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet, BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

Kursen tar även upp skillnaden mellan BEA och HÖK/AB samt översiktligt hur lagen om anställningsskydd påverkar arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Observera att frågeställningar om löneberäkning inte kommer tas upp i kursen.

Information

Kursen är mellan kl. 09.00 -15.00 uppdelat på 45-50 minuterspass följt av pauser genom hela kursdagen.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat. Då vi vill möjliggöra deltagande från både AME och HR på samma kurs prioriteras två deltagare från organisationer som anmält en person från respektive verksamhet. Antagning till utbildningen sker för övrigt utifrån tidpunkt för anmälan, i första hand en per organisation men finns plats är naturligtvis flera välkomna. För att kursens interaktiva inslag ska fungera tillfredställande under dagen, avser varje anmäld plats en deltagare.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens.

Målgrupp

De som inte känner till avtalet sedan tidigare är särskilt välkomna och kursen vänder sig till dig som arbetar inom HR/är personalhandläggare eller arbetar inom arbetsmarknadsenheter och behöver grundläggande kunskaper om kollektivavtalet BEA. På den här kursen ser vi gärna att någon från personalavdelning och någon från arbetsmarknadsenheten deltar tillsammans.

Medverkande

Föreläsare är förhandlare från förhandlingssektionen på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Vincent Paciello Lundvall, förhandlare

Karin Nordin, förhandlare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset