29 januari 2024 kl. 10.00-11.30

Barnrättsstrategutbildning – våren 2024

Utbildningen till barnrättsstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Anmäl dig

Innehåll

Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete. Utbildningen är indelad i fyra teoripass med mellanliggande zoom-möten.

Utbildningen innehåller teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.

Teoripass 1, 2 och 3 genomförs genom förinspelade lektioner samt med arbetsmaterial och hemuppgifter. Digitala möten med deltagarna kommer att ske under fyra tillfällen. Under de digitala mötena finns möjlighet att ställa frågor. Länkar till teoripassen kommer att skickas ut efter varje digitalt möte.

Utbildningens alla delar finns mer utförligt beskrivet i kursbeskrivningen. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Kursbeskrivning SKR Barnrättsstrategutbildning (PDF)Pdf, 159 kB.

Målgrupp

Personer inom kommuner och regioner som arbetar direkt eller indirekt med barn.

Gemensamma utbildningstillfällen

Under kursen träffas alla deltagare digitalt under fyra tillfällen digitalt. Det avslutande passet sker fysiskt alternativt digitalt.

Introduktion

29 januari 2024 klockan 10:00-11.30, digitalt

Handledning 1

20 februari 2024, klockan 09.00-12.00, digitalt

Handledning 2

25 mars 2024, klockan 09.00-12.00, digitalt

Handledning 3

25 april 2024, klockan 09.00-16.00, digitalt

Avslut

Välj om du vill delta fysiskt eller digitalt. Valet genomförs vid anmälan.

Fysiskt: I Stockholm 21 maj 2024 klockan 09.00 - 16.00

Digitalt: 3 juni 2024 klockan 09.00 - 16.00


Medverkande

  • Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR
  • Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.