12 september 2023 till 30 januari 2024 kl. 00.00-00.00

Barnrättsstrategutbildning

Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Anmäl dig

Innehåll

Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete. Utbildningen är indelad i fyra teoripass med mellanliggande zoom-möten.

Utbildningen innehåller teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.

Teoripass 1, 2 och 3 genomförs genom förinspelade lektioner samt med arbetsmaterial och hemuppgifter. Digitala möten med deltagarna kommer att ske under fyra tillfällen. Under de digitala mötena finns möjlighet att ställa frågor. Länkar till teoripassen kommer att skickas ut efter varje digitalt möte.

Utbildningens alla delar finns mer utförligt beskrivet i kursbeskrivningen. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Kursbeskrivning SKR Barnrättsstrategutbildning (PDF) Pdf, 159 kB.

Målgrupp

Personer inom kommuner och regioner som arbetar direkt eller indirekt med barn.

Gemensamma utbildningstillfällen

Under kursen träffas alla deltagare digitalt under fyra tillfällen via Zoom. Det avslutande passet sker fysiskt alternativt digitalt.

Introduktion: tisdag 12 september klockan 10.00-11.30 (Zoom)

Handledning 1: onsdag 4 oktober klockan 9.00-12.00 (Zoom)

Handledning 2: måndag 13 november klockan 13.00 - 16.00 (Zoom)

Handledning 3: måndag 18 december klockan 09.00-16.00 (Zoom)

Avslutande pass del 4. Val genomförs vid anmälan.
Digitalt via Zoom: tisdag 24 januari 2024 klockan 09.00 - 16.00
Fysiskt i Stockholm: måndag 31 januari 2024 klockan 09.00 - 16.00

Medverkande

  • Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR
  • Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.