23 maj 2022 kl. 09.00-16.15  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Barnrättsperspektiv inom kulturverksamhet i teori och praktik

En heldag som ger kunskap och inspiration om barnkonventionen och dess påverkan på verksamheter inom kulturområdet. Dagen vänder sig till dig som offentlig aktör som arbetar inom kulturverksamhet.

Anmäl dig

Innehåll

Dagen börjar med teori kring barnkonventionen med koppling till praktik inom kultur. På eftermiddagen presenteras Kulturrådet den färska kartläggningen Barnrätt i praktiken. Därefter presenteras god exempel från Kramfors bibliotek, Malmö kommun, Gotlands museum samt Unga Klara och Riksteatern.

Syfte

Seminariet ska ge kunskap och inspiration om barnkonventionen och dess påverkan gällande verksamheter inom kulturområdet. Dagen innehåller teori, praktik, goda exempel och frågeställningar från olika verksamhetsområden.

Målgrupp

Offentliga aktörer som arbetar inom kulturverksamhet.

Program

9.00-09.10 Inledning av moderatorerna

Erik Peurell, expert folkbildning, bibliotek, kulturskola på SKR
Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist, SKR

9.10-10.10 Barnkonventionens historik, innehåll och barnsyn samt status som lag

Marie Lundin Karphammar

10.10 -10.30 Fikapaus

10.30-12.00 Fördjupning av barnperspektivet inom kulturområdet med praktiska exempel

Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert, barnrättsstrateg och chef i Simrishamns kommun

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-13.25 Barnrätt i praktiken

Karin Forss delar lärdomar från utredningen och presenterar de utvecklingsområden som Kulturrådet föreslagit för regeringen. Kulturrådet har under 2021 haft regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken och som del av uppdraget kartlagt förutsättningar för att arbeta barnrättsstrategiskt inom kulturområdet på kommunal, regional och statlig nivå. 
Karin Forss, utredare, Kulturrådet

13.25-13.50 Barnrättsarbetet på Kramfors bibliotek

Implementering av barnkonventionen och vårt fortsatta arbete. Natalie Buhr bibliotekarie/barnrättsombud
Madeleine Wallenius bibliotekschef, Kramfors bibliotek

13.50-14.15 Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö

Kulturförvaltningen i Malmö stad berättar om sitt förvaltningsövergripande arbete för att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande och öka tillgången till kultur för alla barn i staden.
Hanna Sjöberg, avdelningschef och processägare för det förvaltningsövergripande arbetet, Malmö kulturförvaltning
Amira Hassan, projektledare för kulturförvaltningens arbete med kulturdriven utveckling, Malmö kulturförvaltning

14.15-14.35 (minst) Paus

14.35-15.00 Gotlands Museums arbete med barn och ungas delaktighet.

Om hur barnkonventionen påverkar Gotlands museums publika arbete med pedagogik, utställningar och samverkan med lokalsamhället. Och vilka utmaningar det innebär att arbeta med barns och ungas inflytande och deltagande.
Mathias Strömer, utställningsansvarig, Gotlands Museum

15.00-15.50 Arbetet med barns och ungas delaktighet i scenkonstverksamheter från två perspektiv

Julian Vigil, pedagog, Unga Klara
Beatrice Sehlin Letfors, koordinator barn & unga, Riksteatern

15.50- cirka 16.15 Sammanfattning, frågestund och avslutning.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR