16 maj 2022 till 17 maj 2022 kl. 09.00-15.30

Barnrättsperspektivet i socialtjänsten

Ett förstärkt barnrättsperspektiv inom socialtjänsten – Vad innebär det i teori och praktik?

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med utbildningen är att deltagarna får en grundläggande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att ha ett barnrättsperspektiv i sin verksamhet. Syftet är vidare att chefer och medarbetare identifierar vad som ur ett barnrättsperspektiv fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Materialet kan vara ett underlag för upprättande av en gemensam handlingsplan.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal som arbetar direkt eller indirekt med barn inom socialtjänsten.

Program

Dag 1

9.00-9.30 Bakgrund till barnkonventionen

9.30-9.50 Workshop

Innehållet i barnkonventionen.

9.50-10.20 Innehåll, rättspraxis, transformation i annan lagstiftning

Vad blir skillnaden med barnkonventionen som lag?

10.20-10.35 Paus

10.35-10.50 Barnsyn - diskussion

10.50-11.20 Implementering av barnkonventionen och prövning av barnets bästa

11.20-12.00 Dialogmöte 1 – prövningar av barnets bästa

När ska vi göra prövningar av barnets bästa informellt och formellt?

  1. Hur ska vi göra dessa prövningar?
  2. Vad fungerar bra idag?
  3. Vad behöver vi utveckla?
  4. Med vilka aktörer samverkar vi med och vad behöver vi utveckla?

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Sammafattning dialogmöte 1

Grupperna delar dialogmöte 1 i stora gruppen.

13.45-14.15 Implementering av barnkonventionen och barns rätt till delaktighet.

14.15-14.30 Paus

14.30-15.15 Dialogmöte 2 – barnets delaktighet

  1. På vilket sätt ger ni idag barn och unga förutsättningar att delge sina synpunkter i frågor som berör dem?
  2. Vad behöver ni främst utveckla i din verksamhet i denna fråga, t.ex. tillvägagångssätt att ge barnet information, samtala med barnet, hur ni beaktar barnets åsikter i ert beslut, hur ni gör era mognadsbedömningar, hur ni återkopplar till barnet.
  3. Vad behöver ni för att kunna utveckla era arbetsmetoder?
  4. När och på vilket sätt kan vi delge föräldrar, barn och andra aktörer barnkonventionens barnsyn och barnrättsperspektiv?

15.15-16.00 Sammafattning dialogmöte 2

Grupperna delar dialogmöte 2 i stora gruppen.

Dag 2

9.00 – 9.30 Frågor från gårdagen

9.30 – 10.15 Workshop 1

Prövning av barnets bästa

10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 11.00 Sammanfattning workshop 1

Grupperna delar workshop 1 i stora gruppen.

11.00 – 11.30 Workshop 2

Prövning av barnets bästa

11.30 – 11.50 Sammanfattning workshop 2

Grupperna delar workshop 2 i stora gruppen

11.50 – 12.00 Hur går vi vidare?

Medverkande

  • Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist SKR
  • Charlotte Palmstierna, barnrättsexpert

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, SKR

 

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset