10 mars 2022 kl. 09.30-15.30

Barnrättsperspektivet inom skola och förskola i teori och praktik

Ett förstärkt barnrättsperspektiv inom elevhälsoarbetet – Vad innebär det i teori och praktik?

Anmäl dig

Innehåll

  • Vad innebär det att ha ett barnrättsperspektiv inom skola/förskola?
  • Hur kan barnkonventionen stödja förståelsen av skollagen för att utveckla utbildningen?
  • Hur och när kan barnkonsekvensanalyser/bedömningar av barnets bästa utföras?
  • Vad innebär ett barnrättsperspektiv i praktiken?

Målgrupp

Personer inom skola och förskola som arbetar direkt eller indirekt med barn.

Program

9.30 Barnkonventionen och skollagen

Barnkonventionens bakgrund, innehåll och hur barnkonventionen är transformerad i skollagen. Vad innebär ett barnrättsperspektiv i skolan?

10.30 Paus

10.45 Barnrättsperspektivet i elevhälsoprocessen

Simrishamns kommun berättar om sitt arbete med att förstärka elevernas rätt till en likvärdig utbildning genom ett barnrättsperspektiv. Från resursfördelningsmodell till att utveckla elevhälsoprocessen och därigenom skapa en kulturförändring.

11.45 Frågestund – chatt

12.00 Lunch

13.00 Barnrättsperspektivet i elevhälsarbetets dokumentation

Simrishamns kommun berättar om hur man med stöd av Skolverkets material, allmänna råd, Barnkonventionen och skollagen kan utveckla elevhälsoarbetet genom att använda ett barnrättsperspektiv. Mallar för utredning och dokumentation presenteras, bl a åtgärdsprogram, utredning om särskilt stöd, skolsocial utredning och utredning om problematisk skolfrånvaro.

13.45 Frågestund

14.00 Paus

14.15 Barnets bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning

Utredningsmallar för barnkonsekvensanalys och utredning gällande kränkning/diskriminering (skollagen 6:10) presenteras hur de kan användas i teori och praktik.

15.00 - 15.30 Frågestund


Medverkande

  • Marianne Landgren, elevhälsochef, Simrishamns kommun
  • Anna-Pia Vang, utvecklingsledare, Simrishamns kommun
  • Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, SKR

 

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset