OBS! Evenemanget är avslutat!27 mars 2023 till 28 mars 2023 kl. 09.30-16.00

Barnrättskonferens 2023

En tvådagars konferens om barnets rättigheter. Konferensen utgår ifrån FN:s barnrättskommittés nya rekommendationer till Sverige som kommer i februari 2023.

Anmäl dig

Antal platser är begränsat till 150 stycken.

Innehåll

Konferensen utgår bland annat ifrån FN:s barnrättskommittés nya rekommendationer till Sverige, som kommer under februari 2023. Deltagarna kommer att få möjlighet till kollegialt lärande kring hur vi utifrån dessa rekommendationer kan stärka barnets rättigheter.

Förberedelser för deltagarna inför konferensen

Deltagarna kommer att få tillgång till FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige i förväg. Deltagarna ombedes att förbereda sig för att under 5 - 10 minuter i grupp dela med sig av goda exempel gällande barnrättsarbete men också dela sina utmaningar.

Grupparbetena kommer att dokumenteras och spridas i kontaktnät och i kommande utbildningar.

Målgrupp

Barnrättsstrateger och andra som arbetar aktivt med barns rättigheter inom kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhälle.

Program

Dag 1 - måndag 27 mars

09.30–09.45 Välkomna

Helen Lundkvist Nymansson, sektionschef, VO, SKR

09.45 – 10.00 Inledning och praktiskt information

Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist, SKR
Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert, chef kulturskola, Simrishamns kommun

10.00 - 10.40 FN:s barnrättskommittés nya rekommendationer till Sverige

Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist, SKR
Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert, chef kulturskola, Simrishamns kommun

10.40 - 11.10 Fika och mingel

11.10 - 11.30 Civila samhällets rapporteringen till Barnrättskommittén

Huvudrapporten är en barnledd rapport, inom vilken ca 120 barn berättar om vad de anser att Sverige behöver göra för att leva upp till barnkonventionen och förbättra situationen för barn i utsatta situationer.

Maj Fagerlund, barnrättsjurist, UNICEF

11.30-11.50 Barnombudsmannens tilläggsrapport till regeringens rapport till FN:s barnrättskommitté

Annelie Sjöberg, utredare, Barnombudsmannen
Johanna Gillström, jurist, Barnombudsmannen

11.50 – 12.10 Mänskliga rättigheter (MR) institutets tilläggsrapport och deras uppdrag

Charlotte Palmstierna, MR-institutet
Anna Rosenmüller Nordlander, MR-institutet

12.10 – 13.10 Lunch

13.10 - 13.20 Introduktion till kollegialt lärande om hur vi kan stärka barnets rättigheter

Marie Lundin Karphammar och Sylvia Carlsdotter

13.20- 14.30 Grupparbeten och kollegialt lärande

Hur kan vi stärka barnets rättigheter? Konkreta exempel.

14.30 – 15.00 Fika och mingel

15.00 – 16.00 Summering av grupparbeten– Hur kan vi stärka barnets rättigheter?

16.00 – 16.30 Reflektion och sammanfattning av dagen

Gemensam middag kl 18.30 i SKR-huset på Hornsgatan 20.

Dag 2 - tisdag 28 mars

8.30 - 8.45 God morgon och introduktion till dagen

Marie Lundin Karphammar och Sylvia Carlsdotter

08.45 - 09.30 Konsten att se helheten

SKR visar exempel på hur man kan arbeta integrerat med flera horisontella sakfrågor, exempelvis jämlik hälsa, MR, jämställdhet och barnrätt.

Sektionen för jämställdhet och hälsa, VO, SKR

09.30 – 09.50 Barnrättsstrateg berättar

Gustavo Nazar, barnrättstrateg, pedagogisk inspiration, Malmö stad

09.50 – 10.00 Reflektion i grupper

10.00 - 10.30 Fika och mingel

10.30 - 10.50 Barnrättsstrateg berättar

Frida Andersson, jurist och barnrättsstrateg, socialförvaltningen, Helsingborg
Ottilia Markezic, socialsekreterare Helsingborg kommun

10.50 - 11.20 Rättspraxis utveckling gällande Barnkonventionen

Marie Lundin Karphammar

11.20 - 11.40 Barnättsstrateg berättar

Ewa Kristensson, förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad

11.40 - 12.10 Regeringens arbete med barnrätt

Camilla Waltersson Grönwall, socialrättsminister

12.10 - 12.40 Barnets rättigheter får inte falla mellan stolarna - vikten av samverkan

Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen allmänna barnahuset
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, BRIS

12.40 – 13.40 Lunch

13.40 - 13.50 Introduktion till kollegialt lärande

Hur vi kan förstärka samverkan mellan kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhället

Marie Lundin Karphammar och Sylvia Carlsdotter

13.50 – 14.30 Grupparbeten och kollegialt lärande

Myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhället - hur vi kan förstärka vår samverkan (bordsplacering)

14.30 - 15.00 Fika och mingel

15.00 - 15.45 Summering av grupparbeten gällande samverkan

15.45 - 16.00 Sammanfattning och avslutning

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.